Новини

Стартират търговете за избор на консултанти за проучванията за междусистемната електрическа връзка GREGY между Гърция и Египет

Първите покани за участие в търговете бяха публикувани рано тази сутрин, крайният срок за подаване на заявления за интерес е 31 май 2024 г.

Гръцката компания Elica Mediterranean Electrical Interconnection S.M. S.A., част от Copelouzos Group, публикува днес първите покани за изразяване на интерес към окончателните проучвания на проекта GREGY. Електрическата връзка между Египет и Гърция ще предостави възможност за снабдяване на Европа с над 3000 MW зелена енергия. 

Първите две покани бяха публикувани рано тази сутрин на уебсайта на компанията www.elicagroup.gr, както и в гръцки и международни издания. Те са свързани с проучванията за финализиране на избора на трасе за подводния кабел и точките на междусистемно свързване в Гърция и Египет. Търговете обхващат и техническия анализ на проекта, проучванията за изчисляване на показателите за ползите и анализа на разходите и ползите за проекта. 

Крайният срок за подаване на заявления за интерес в първите две тръжни процедури е 31 май 2024 г.

GREGY е в списъка с Проекти от общ интерес (ПОИ) на Европейския съюз и има важна роля в стратегическите планове на Европа за преход към зелена, устойчива енергетика. Проектът включва HVDC връзка с капацитет от 3000 MW за пренос на 100% зелена енергия от Египет до Гърция и пазарите в Европа.

Публикуването на поканите представлява следващ етап от развитието на GREGY, като се цели ускоряване на изпълнението на проекта поради важната му национална и международна роля. Електрическата междусистемна връзка между Гърция и Египет представлява сериозен напредък за междусистемната свързаност на електрическите системи в Средиземноморието и допринася за стратегическата роля на Гърция на енергийната карта на Югоизточна Европа.

Очаква се, че зелената енергия, която ще се пренася по интерконектора GREGY, ще замени 4,5 млрд. куб. м. природен газ годишно и ще намали емисиите на CO2 с около 10 млн. тона годишно.