Новини

Определен е победителят в архитектурния конкурс за изработване на проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк

Победител в откритият архитектурен конкурс за идеен проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, е студио „ГЕБУПЛАН“ ЕООД с ръководител арх. Филипа Гугучкова. Второ и трето място в конкурса не са присъдени от журито, тъй като останалите участници не са получили минималния брой точки за класиране съгласно регламента на конкурса. От участниците в конкурса се изискваше да представят идеен проект, който да предложи решение за постигане на естетическа, сигурна, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана със съвременни художествено-естетически средства историческата, културната и родовата памет за загиналите офицери и войници от Първи пехотен софийски полк и Шести пехотен търновски полк при Първа Софийска пехотна дивизия. Предвижданията на идейния проект съгласно заданието следваше да включват осигуряване на условия за отдаване на почит и възпоменание, включително за полагане на венци, чрез възстановяване на мемориала на загиналите войници, който да представлява недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на падналите в Балканската война 1912-1913 г., Междусъюзническата война 1913 г. и Първата световна война 1914-1918 г., цялостно повишаване на естетическите и функционалните качества на обитаемата среда чрез пълноценно и безконфликтно свързване на предложеното решение с околното пространство и паралелното му развитие. Проектите на участниците бяха разгледани и оценени от жури в състав: д-р Валентина Иванова – представител на Съюз на възпитаниците на военните на негово величество училища, школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство; Марта Георгиева – общински съветник в Столичен общински съвет; арх. Маргарита Трендафилова – гл. експерт в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата; Мариана Каракостова - гл. експерт в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата; инж. Райна Костова-Гиргинова – РК София-град, секция КСС, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; инж. Петър Вълчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите; Христо Христов – специалист по военна история, уредник в отдел „Нова и най-нова история XIX-XX в.”, Национален исторически музей; арх. Любомир Петров – ръководител на отдел „Недвижими културни ценности“, Регионален исторически музей - София; арх. София Лостова-Топалова – гл. експерт в отдел „Недвижими културни ценности“, Регионален исторически музей - София; арх. Вангел Михалев - началник отдел „УТКРКС“, район „Триадица“; Мария Механджиева - главен юрисконсулт в Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община. Представители на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Съюза на българските художници не са включени в състава на журито поради отказ от тяхна страна да участват в журирането на конкурса.  Вашите мнения и становища по отношение на конкурсните проекти и класирането може да изпратите на следния адрес: delovodstvo@sofia-agk.com  до 27 май 2024 г.