Новини

Експерти обсъдиха приетата Директива за енергийни характеристики на сградите

„Както знаете новата Директива за енергийните характертики на сградите (ДЕХС) бе приета от Съвета на ЕС. Форумът има за цел да отвори широка дискусия с участието на всички заинтересовани страни за прилагането на европейската сградна политика на национално ниво“. Това каза председателят на Българска асоциация за изолации в строителството и председател на секция „Изолации“ към КСБ инж. Йордан Николов по време на конференция на тема „Обновената директива за енергийни характеристики на сградите – възможности и предизвикателства“. Конференцията се провежда в рамките на проект EPBD.wise В нея участие взе Силвия Резеши от Главна дирекция „Енергетика“ в Европейската комисия. „Благодаря за поканата на това събитие, тъй като то е много своенвременно с оглед на това, че Директивата бе приета окончателно“, каза в началото на презентацията си Силвия Резеши. По думите й сградният фонд в ЕС представлява 24 милиарда м2 площ и около 74% е жилищна. Около 186 милиона жилищни единици се обитават постоянно. „Годишно само 11% от съществуващите сгради се подлагат на някакво ново на обновяване. Средният годишен процент на енергийно обновяване е около 1%“, каза тя. От презентацията й стана ясно, че 85% от съществуващите сгради в ЕС са построени преди 2000 година. „Освен това 75% от сградите не са енергийно ефективни. Още по-лошото е, че 85% ще бъдат енергийно неефективни през 2050 година. А сградният фонд е един от най-големите потребители на енергия в ЕС, отговорен за повече от една трета от свързаните с енергията емисии на ЕС“, изтъкна експертът. Силвия Резеши изтъкна, че ДЕХС е разделена на четири основни стълба: саниране, декарбонизация, поддържащи мерки, модернизация и системна интеграция. Тя обясни, че Новите минимални стандарти за енергийните характеристики на сградите заложени в директивата предвиждат ускоряване на темповете за саниране при сградите с най-лоши характеристики, а крайният срок за транспонирането й в законодателството ни е 29 май 2026 г.