Новини

Нова спортна зала ще бъде изградена в жк „Меден рудник“ в Бургас

Община Бургас обяви обществена поръчка за изграждане на нова спортна зала в жк „Меден рудник“. Общата площ на имота, където ще бъде съоръжението, е 16 223 кв.м. Теренът е разположен в урбанизирана среда със съществуваща инфраструктура и осигурен достъп от съществуваща улична мрежа. Спортната зала, предмет на поръчката, представлява едноетажна обслужваща сграда разположена в източната част на имота в близост до централния вход. Обектът ще е съставен от едно по-високо тяло с многофункционална зала, където ще има възможност за преграждане и разделяне с мрежи и едно по-ниско тяло, където ще са обслужващите помещения. Конструкцията ще е смесена – стоманена и монолитна стоманобетонна. Стойността на дейностите е 1 835 000 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 270 дни. Оферти се приемат до 27 юни.