Наука

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Висшето строително училище провежда трудна, но изключително успешна кандидатстудентска кампания

На 24 май отдаваме почит на създателите на славянската писменост

Доц. Хандрулева, тази година ВСУ „Любен Каравелов“ провежда изключително активна кандидатстудентската кампания (КСК). Открои се подходът на личните срещи на представители на академичната общност с ученици от професионалните гимназии по строителство и архитектура и тези по математика. Какви са резултатите към момента?

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ провежда трудна, но изключително успешна кандидатстудентска кампания. Със своята 85-годишна история ВСУ няма нужда от много реклама, защото благодарение на отлично подготвените си кадри и значими постижения в учебната, научната и научноизследователската дейност отдавна е спечелило едно от водещите места в областта на строителството и архитектурата. Доказателство за това е, че от създаването на рейтинговите класации на МОН (2011 г.) до момента сме в челната тройка на лидерите в Професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“. Друг критерий е ежегодно нарастващият брой на кандидатстващите, в основата на което стои мотивацията на всички преподаватели и ректорското ръководство да продължаваме да привличаме все повече млади кадри. Интересът се дължи и на новите специалности в Строителния и Архитектурния факултет, както и в Центъра за професионално обучение, като напр. „Дизайн“; „Урбанизъм“, „Ландшафтна архитектура“; „Управление на недвижимости“ и „Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност)” и др.

За текущата КСК, както и за всяка предходна, ежегодно се изготвя и публикува Кандидатстудентски справочник, актуализират се Правилата за прием на студенти, оповестява се и се поддръжа непрекъснато актуална кандидатстудентска информация на официалната интернет страница на ВСУ „Л. Каравелов“. Своевременно се подава актуална информация относно приема, включваща съобщения и контакти, проверка на резултати от изпити и класиране, график за провеждане на предварителни изпити и т.н. През настоящата година е доразработена и напълно електронизирана версия на сайта на ВСУ – система „кандидат-студент”, достъпна и чрез различни мобилни устройства.

В допълнение на официалната ни интернет страница се поддържа версия и на английски език, където са поместени Правила за прием на чуждестранни студенти и всичко свързано с кандидатстването на чуждестранни граждани.

Правим интервюто в навечерието на 24 май. Какво ще пожелаете за празника?

В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност отдаваме почит на създателите на славянската писменост. На 24 май бих искала да се обърна първо към всички преподаватели във висшите училища, учителите в средните и основни учебни заведения, тъй като те изграждат духовната крепост на писмеността, просветата и знанието и въвеждат нашите деца – ученици и студенти, в тайните и магията на българското слово и литература. На този светъл празник и с оглед днешните времена на изпитания и превратности повече отвсякога е нужно нашето единство, за да съхраним всичко онова, което са ни завещали предците ни. Също така не бива да губим вярата си в силата на българския дух, който никога не се е предавал, и с писмеността е оцелявал през вековете.

На всички млади хора и на нашите студенти искам да пожелая много здраве, дръзновение, вяра и сила на духа, за да отстояват българското и да се борят за него. Нека жаждата за знания не стихва, защото тя е движещата сила по пътя към просветата и отварянето на възможности за по-добро бъдеще!

Честит празник и на читателите, и на екипа на вестник „Строител“!

ВСУ „Любен Каравелов“ бе представено в журито на тематичния финал „Аз мога да строя - delecto” във Велико Търново.

ВСУ „Л. Каравелов“ взима активно участие в инициативата „Аз мога да строя“ от самото й начало през 2009 г. Още тогава излъчихме представители за журито, оценяващо строителните проекти в националното състезание. След няколкогодишното прекъсване при възобновяването му отново сме насреща. Във Велико Търново приятна изненада беше значителното присъствие на възпитаници на ВСУ вече като представители и преподаватели в професионалните гимназии по строителство и архитектура в страната.

Някои от безспорните достойнства и предимства на ВСУ са прекрасните условия на кампуса. Какво да очакват новите студенти?

Кампусът на ВСУ „Л. Каравелов“ предлага всичко необходимо за провеждане на успешно и спокойно обучение на студенти и докторанти. Той е върху площ от 106 дка и разполага със следните административни, социално-битови и културни обекти: Административна сграда - Ректорат, два учебни корпуса, три студентски общежития, културен център, стадион, спортна зала, отделни открити игрища, паркинг за автомобилите. Възпитаниците ни могат да ползват напълно безвъзмездно и осигурения им Компютърно-информационен комплекс, библиотека – състояща се от книжен и електронен отдел, студентски стол, хранителен магазин, кафене и бърза закуска, фитнес център.

По отношение на материалната си база ВСУ „Л. Каравелов“ се отличава от останалите висши училища в страната, както и от „Студентски общежития“ ЕАД. Поддържаме висок процент на обновяване със собствени средства на кампуса. За студентите и докторантите на ВСУ „Л. Каравелов“ през предстоящата академична година са осигурени ремонтирани, уютни и приветливи стаи в общежитията ни. Реновирани са голяма част от аудиториите и залите за лабораторни занятия, като всички те са оборудвани с достатъчен брой мултимедии и технически средства за подходяща визуализация на преподавателската дейност.

ВСУ има активна международна дейност – с 20 университета от 9 държави. Подпомага ли тя за развитието на младите преподаватели?

Сътрудничеството на ВСУ „Любен Каравелов“ с други висши училища и организации в страната и в чужбина се явява основен двигател за участието на студентите и преподавателите в международни програми, проекти, пленери, конференции, семинари и др. с цел обучение, научни изследвания и обмен на добри практики.

Във ВСУ „Л. Каравелов” е изградена стройна организация за сътрудничество с други университети и организации. Дейността е в ресора на зам.-ректора по научната дейност и международното сътрудничество на ВСУ „Л. Каравелов“ и се извършва от експерти по „Международно сътрудничество и мобилност“ и „Проекти и програми“ съвместно с млади преподаватели и дългогодишни хабилитирани преподаватели във ВСУ. По този начин се предоставят възможности за творческо и професионално развитие на нашите преподаватели и изтъкнати специалисти в областта на строителството и архитектурата. От друга страна се осъществява координация на дейностите на ВСУ „Л. Каравелов”, свързани с процеса на европейската интеграция в образованието.

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ ежегодно организира и поддържа самостоятелно и съвместно с други институции научни форуми за представяне на иновационни резултати на академичния състав. Пример за това е Международната научна конференция, на която всяка година присъстват гости и лектори от чуждестранни университети и институти в областта на строителството и архитектурата. Организира се и се обезпечава включването и на чуждестранните участници в проведените до момента международни научни конференции. Освен това продължаваме да издаваме сборник с доклади след всяка от тях, рефериран в националния референтен списък на НАЦИД.

Събитието се ползва с голяма популярност у нас и в чужбина. И през 2023 г. за пореден път то премина успешно. Следващата XXIV Международна научна конференция ВСУ'2024 ще бъде проведена през есента.