Новини

Столичен общински съвет ще заседава извънредно днес

Състоянието на лифтовете на Витоша и въвеждането на новата организация на движение в централната градска част на София ще бъдат разгледани в две извънредни заседания, които ще проведе Столичен общински съвет днес. На първото от тях, което започва в 10 ч., съветниците ще обсъждат обстоятелствата в периода 2007-2024 г., довели до постоянното спиране на работата на всички въжени съоръжения, осигуряващи достъпа от гр. София до Природен парк Витоша. По време на второто заседание, което ще започне в 12 ч., ще бъде изслушан кметът на СО Васил Терзиев за новата  организация на движението по бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.