Новини

Екипът на в. „Строител“ с грамоти по случай 15-ата годишнина на изданието

В навечерието на 24 май председателят на Съвета на директорите (СД) на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов и прокуристът и главен редактор на изданието Ренета Николова връчиха специални грамоти от СД на екипът  на медията. Събитието се състоя в нюзрума на в. „Строител“.

„От името на Съвета на директорите, от мен и инж. Любомир Качамаков и инж. Благой Козарев, искам да ви поздравя по случай 15-ата годишнина на в. „Строител“ и преди всичко да ви благодаря за усилията, приноса и всичко, което правите за вестника“, заяви инж. Пламен Пергелов.

„Ние трябва да продължи да го развиваме и актуализираме. Ако искаме да сме интересни на читателите и полезни  на бранша е важно  да създаваме нови рубрики и да търсим иновативни начини за тяхното отразяване“, подчерта председателят на СД на изданието на КСБ.

Той акцентира и върху значението на сайта,  Viber групата, Facebook страницата и другите комуникационни канали, които  медията използва. „Ние сме на върха, но за да останем там, трябва да  продължаваме да надграждаме“, посочи инж. Пергелов.

„Неслучайно избрахме навечерието на този  хубав български празник на писмеността - 24 май, който е празник на писаното слово, на  вестникарската, издателската и журналистическата дейност за да Ви връчим тези юбилейни грамоти. Имаме с какво да се гордеем на празника“, каза той.

В началото на тържеството инж. Пергелов връчи от името на СД юбилеен плакет на прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. „Започваме от човека, с най-голям принос  за създаването на вестника, който участваше най-много в подготовката и  излизането на първия брой. И от първия брой досега винаги е била в основата на вестника. Връчваме и този плакет с благодарност за създаването, развитието и утвърждаването на в. "Строител“, посочи председателят на СД.

След което инж. Пергелов  връчи  грамоти и  на членове на екипа на изданието - на Десислава Бакърджиева и Емил Христов - отговорни редактори, Калоян Станчев - офис мениджър, инж. Галя Герасимова и Владимир Георгиев - графичен дизайн,  Росица Георгиева - редактор, Георги Сотиров и Елица Илчева - специални кореспонденти, Румяна Кръстева, коректор и Калин Алексиев, техн. секретар.