Новини

Членството на България в НАТО предложи гаранции за сигурност

„Членството на България в НАТО предложи на българските граждани най-солидните гаранции за сигурност. То беше цивилизационен избор, послужи за вдъхновение и мотивация на няколко поколения българи, бе мощен стимул за осъществяването на важни реформи и утвърждаването на демократичните ценности и допринесе за развитието, мира и просперитета в държавата“. Това заяви министър-председателят Димитър Главчев при откриването на пленарната сесия на пролетната сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО. 

Премиерът подчерта, че Алиансът остава незаменим гарант на нашата сигурност и просперитет и заяви, че в лицето на руската агресия срещу Украйна, държавите членки трябва да останат обединени и силно ангажирани с подкрепата си за Украйна, както и да инвестират много повече във възпиращи и отбранителни способности. Главчев изтъкна, че подкрепата на Украйна и възстановяването на суверенитета и териториалната цялост на страната са от съществено значение за траен мир в Европа. „Наш колективен дълг е да продължим непоколебимата ни подкрепа за Украйна и нейния народ. Ролята на националните парламенти е от изключителна значимост за гарантиране на нашата дългосрочна и устойчива подкрепа. България остава твърдо ангажирана да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, категоричен бе премиерът. 

           По време на изказването си министър-председателят отбеляза, че няма друг регион в НАТО и ЕС, който да е бил така засегнат от войната на Русия срещу Украйна по толкова сериозен начин, както Черноморския регион. Необходимостта от  прилагане на стратегически подход към Черно море бе един от основните изводи на Втората черноморска конференция по сигурността в рамките на Международната Кримска платформа, която се проведе в София през април тази година, припомни премиерът. Димитър Главчев посочи, че България последователно се застъпва за такъв подход към региона на Черно море, който да изпълни със съдържание оценката за стратегическото му значение. 

Премиерът отбеляза, че в последните години НАТО доказа още повече своята значимост и способността си да се приспособява към нарастващите предизвикателства пред сигурността. „Убеден съм, че трябва да продължим да следваме този курс на високи амбиции, особено на Срещата на върха във Вашингтон. Украйна следва да заеме централно място, като очакваме конкретни резултати за осигуряване на стабилен и предвидим дългосрочен механизъм за подпомагане сигурността на Украйна, който е адекватно и дългосрочно финансово обезпечен“, заяви министър-председателят. Подобряването на оперативната съвместимост на украинските въоръжени сили ще осигури мост към бъдещото членство на страната в НАТО. Димитър Главчев очаква също в обсъжданията на срещата във Вашингтон да се обърне специално внимание на регионите на Черно море и Западните Балкани.

              Пред участниците в пленарната сесия премиерът Главчев посочи, че участието в съюзнически и партньорски инициативи укрепва нашата устойчивост и насърчава един цялостен подход към тези предизвикателства. В тази връзка предложението за изграждането на Център за устойчивост на демокрацията в Главната квартира на НАТО, лансирано преди пет години и залегнало в Стратегическата концепция на Алианса, придобива все по-голямо значение в контекста на постоянните хибридни атаки на авторитарните режими срещу нашите демократични системи. 

             „Сега, повече от всякога, трябва да демонстрираме нашето единство и нашата решимост да се справим ефективно с настоящите и бъдещи предизвикателства и заплахи. НАТО не е създаден за противопоставяне, а с положителен дневен ред за защита на нашите ценности на свобода и демокрация“, заяви в заключение премиерът Димитър Главчев.