Новини

От 245 машини за гласуване извън в страната – с 94 машини ще се гласува за ЕП и за НС, а със 151 машини само за Парламент

От 245 машини за гласуване извън в страната – с 94 машини ще се гласува за Европейски парламент и за Народно събрание, а със 151 машини само за Народно събрание. Това обяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. Тя заяви, че устройствата се подготвят и в следващите дни трябва да бъдат предадени на Министерството на външните работи, за да започне транспортирането им до секционните избирателни комисии (СИК) извън страната. Вчера ЦИК назначи съставите на всички 769 секции зад граница, като те са над 5000 души, отбеляза Матева. Утре общинските администрации ще публикуват списъците на заличените лица. Тя препоръча на избирателите да проверят тези списъци и ако установят, че фигурират в тях по грешка, могат да подадат заявление за отстраняване на тази грешка до общинските администрации до 1 юни, каза още Матева.  Тя припомни, че на 25 май изтече срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с увреждания. Матева обясни, че ако те са пропуснали да заявят това в обявения срок, могат да го направят повторно до 1 юни, стига в населеното място, където желаят да упражнят правото си на глас да има назначена подвижна секционна избирателна комисия. В събота на 25 май ЦИК извърши доверено изграждане на изходния код на софтуера, който ще бъде инсталиран на машините за гласуване, посочи Матева. Тя посочи, че в резултат на това е генериран хеш код, който ще се изписва на системните разписки, които следва СИК да отпечатат в началото на изборния ден и да поставят на видно място в изборните помещения. На всяка една разпечатана от машините бюлетина ще бъде изписан също този хеш код, като избирателят ще има възможност, ако желае, да го свери, добави тя. Матева заяви, че трите институции – Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация, са подписали решението, с което удостовериха съответствието на доставения тип устройство за гласуване и на софтуера. Матева добави, че в решението се съдържа и хеш кода.