Новини

Правителството прехвърля на СО имоти в с. Герман за изграждане на улици

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху два имота - частна държавна собственост, намиращи се в село Герман, Район Панчарево. Имотите, с площ 913 кв. м и 3372 кв. м, се прехвърлят на Столична община за изграждане на улици, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването им общината е длъжна да прехвърли собствеността върху тях на държавата. За целта областният управител на област София трябва осъществява периодични проверки и контрол за изпълнението на правителственото решение.