Новини

Местните власти и електроразпределителните дружества обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството

Мениджъри от ЕРМ Запад участваха в дискусия, организирана от НСОРБ, за развитието на мрежата и координацията между институциите

Въпросите за развитието на  мрежата, своевременното отстраняване на аварии и координацията между институциите бяха обсъдени на заседание на УС на НСОРБ на 29.05.2024 г. Дискусията събра представители на висшия мениджмънт на трите електроразпределителни дружества и представители на местната власт. Целта на срещата бе да се коментират възможните решения на актуалните въпроси и да бъдат набелязани реални стъпки за тяхното решаване. По ключовите теми, поставени в хода на дискусията – качеството на услугите и инвестициите в мрежата, участващите в срещата ръководители на електроразпределителни дружества представиха визията на представляваните от тях структури. Кметовете подчертаха, че при разработване на годишните инвестиционни програми на дружествата трябва да бъдат вземани предвид мнението и приоритетите за развитието на общините. Те оцениха добрата работа на служителите на електроразпределителните фирми на терен, като отчетоха, че в много от случаите те са затруднени при изпълнение на дейностите. „Имаме самочувствието да представляваме българските граждани, не само защото сме кметове на общини и като ръководство на НСОРБ представляваме местната власт в България, но и защото сме мажоритарно избрани – пряко от гражданите. Техните интереси и права са основен приоритет в нашата работа“, подчерта в началото на срещата заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Троян Донка Михайлова. „Бихме искали да помислим заедно как да подобрим взаимодействието си, за да ограничим проблемите и да гарантираме продължаването на живота в общините при тежки метеорологични условия в рамките на някаква нормалност“, подчерта тя. Ръководството на НСОРБ предложи създаване на съвместна работна група между общините и електроразпределителните дружества, която в рамките на един месец да подготви проект на споразумение за сътрудничество. Взаимодействието трябва да обхваща всички набелязани като критични аспекти от дейността на енергодружествата и допирните точки с общините за постигане на:

  • Реалистично планиране и приоритизиране на инвестициите;
  • Подобряване на комуникацията с местната власт и приоритетно с гражданите, които са клиенти на ЕРП;
  • Разширяване на възможностите за електронно предоставяне на административни услуги и обмен на информация;
  • Подобряване на ефективността по изменения на устройствените планове на общините и своевременно синхронизиране с инвестиционните намерения на енергодружествата;
  • Насочване на вниманието на общините към специалните обекти, за които се изисква осигуряване на резервно захранване;
  • Своевременно почистване на общинската пътна мрежа, за да бъде осигуряван достъп на служителите на енергодружествата до обекти в случай на аварии;
  • Целенасочени съвместни усилия за развитие на зарядна инфраструктура за електромобили.
В работната среща взеха участие Милен Христов, изпълнителен директор от Електрохолд ИПС, Радослав Цветков, главен директор Управление на активите на ЕРМ Запад, Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад.