Новини

Подписаха договорите за изграждане на Вертикалния газов коридор

В присъствието на премиера Димитър Главчев и министъра на енергетиката Владимир Малинов бяха сключени два договора, с които се даде началото на реализацията на Вертикалния газов коридор – за лупингите Кулата-Кресна и РупчаВетрино. Проектът е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, целяща подобряване на сигурността и диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север. Документите бяха подписани между „Булгартрансгаз“ ЕАД и определените изпълнители – консорциуми между български и американски компании.

В събитието участваха изп. директор на „Булгартрансгаз“ АД Кирил Равначки, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, Калин Пешов, председател на УС на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Зара Кизирян-Калчева, представител на изпълнителите на проекта и изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД, посланиците на Унгария Н.Пр. Миклош Борош, на Украйна Н.Пр. Олеся Илашчук, на Молдова Н.Пр. Анатол Чебук и на Гърция Н.Пр. Алексиос Либеропулос, зам.-посланиците на САЩ Андриа Брулет-Родригез и на Словакия Даниел Орсзаг, Надя Стойкова, директор на дирекция „Обществени поръчки” в „Булгартрансгаз“ АД.

Договорът за обект „Лупинг от Кулата до Кресна“ беше сключен с ДЗЗД „Хил Интернешънал – ГБС 1“, а този за обект „Лупинг от Рупча до Ветрино“ – с ДЗЗД „Хил Интернешънал – ГБС 3“. От страна на „Булгартрансгаз” ЕАД документите парафира Надя Стойкова, а от името на обединенията те бяха разписани от Заря Кизирян-Калчева. Общата стойност на договорите е близо 485 млн. лв. С подписването на договорите изпълнителите могат да стартират проектирането и изграждането на част от необходимата газопреносна инфраструктура, която ще осигури увеличаване на капацитета за пренос на природен газ в посока от Гърция към България и от България към Румъния.

„Вертикалният коридор се превърна в един от най-важните газови проекти в последните години. Тази стратегическа инициатива има две основни цели – осигуряване на достъп до разнообразни източници и ефективен и сигурен маршрут“, каза Кирил Равначки. „Преди бяхме зависими само от един източник, сега имаме свързаност с всички наши съседи и привличаме международни компании от всички части на света – има над 110 лицензирани търговци на природен газ в страната. Ролята на всеки газов оператор е да осигури диверсификация на доставките и да прави инвестиции в разширяване на мрежата, като същевременно използва съществуващата. Такъв е и принципът, който залагаме при вертикалния коридор“, посочи той и съобщи, че обектите ще бъдат въведени в експлоатация в рамките на 2026 г.

„От първия ден на своето създаване преди 55 години „Главболгарстрой“ изпълнява и никога не сме спирали да строим газопроводи. В последните три десетилетия ние работим в добро партньорство с „Булгартрансгаз“, заяви Калин Пешов. Той представи американските фирми в обединенията. „Осъзнавайки важността и геополитическото значение на проекта, ние сме събрали в групата изпълнители едно уникално съзвездие от международни и американски компании, които са лидери в това, което правят. Нашият партньор „Хил Интернешънъл“ е участвал в над 90 хил. проекта на стойност над 1 трилион долара, с Honeywell си партнираме вече над 35 г., а CRC Evans са международен стандарт при автоматичните заварки. Всички разбираме значението на този огромен проект, който стартираме, и гарантираме, че ще го изпълним изключително качествено в найкратки срокове“, изтъкна Пешов.

Премиерът Главчев отбеляза, че Вертикалният газов коридор, чийто инициатор е България, ще се наложи като инфраструктура от водещо значение за целия регион. Той подчерта и активния принос на държавата за успешна реализация на проекта. „Съветът за развитие към МС вече е одобрил държавни гаранции в рамките на проектобюджета за следващата година и това ще осигури възможност за атрактивно банково финансиране. Създадена е и междуведомствена работна група, чиято основна цел е да синхронизира действията на държавните институции, ангажирани с проекта, с цел завършването му в предвидения срок“, поясни Димитър Главчев.

„Вертикалният газов коридор е не само стратегическа инициатива с ключово значение за страните от региона, но и инструмент за гарантиране на енергийната им сигурност“, посочи Владимир Малинов. „Сътрудничеството между българските и американските компании в изпълнението на тези проекти от инициативата ще даде отличен пример за реализация и на бъдещи енергийни проекти с необходимото качество, в срок и в рамките на заложения бюджет“, добави министър Малинов.