Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие“

Прочетена: 6

Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие“, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 6 238 348,62 лева.

По схемата „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие „Министерството на културата може да кандидатства за осигуряването на ефективното използване на културното материално и нематериално наследство с оглед развитието на устойчив културен туризъм; подкрепа на туристически дестинации, притежаващи културно-историческо наследство със значителен туристически потенциал и съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство като ресурс за туризъм. За целта министерството ще трябва да разработи средносрочна рамкова инвестиционна покана и проектни фишове.

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти  са съответно 200 000 лв. и 1 000 000 лв. Дейностите, които ще получат подкрепа са: организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие, като фестивали, събития на открито, фолклорни прояви, представяне на местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др., и  дейности за общeствено осведомяване и подобряване на осведомеността за културните събития и прояви в страната с принос към туризма.

Крайният срок за подаване на средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове по схемата е 30 август 2010 г, 16:00 ч. в отдел „Изпълнение на програмните приоритети“, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“. Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg

в раздел Обяви,  на интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове и на

интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.07.2010. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: