Новини

В Пещера започна строителството на Младежки център

В Пещера започна строителството на Младежки център. Целта е да се създаде модерна и достъпна инфраструктура, отговаряща на нуждите и интересите на младите хора в общината. Инвестицията възлиза малко над 1,7 млн. лв., а срокът за изпълнение е 37 месеца. Проектът се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост. „Основната ни цел е да гарантираме устойчивото развитие на учениците и младежите, които са значим капитал в развитието на нашето общество чрез предоставяне на разнообразни дейности, включително международни. С реализирането на този проект се постига обновяване и цялостна модернизация на материално-техническата база, улеснява се въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на децата и учениците, което се отразява благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения“, каза при символичната първа копка на обекта кметът на община Пещера Йордан Младенов. Сградата ще бъде разпределена на две основни зони – административна част и зона за провеждане на различни образователни и социални дейности, и обособяване на две семинарни зали със 120 места. За задоволяване на енергийните нужди на обекта ще се изгради фотоволтаична инсталация на покрива на сградата, която ще отговаря на актуалните изисквания на „сграда с близко до нулевото“ потребление на енергия. Прилежащата територия ще бъде облагородена и обособена на различни зони. Предвижда се изграждане на амфитеатър, зони за дейности на открито и паркинг. Предвиден е и директен вход от Младежкия център към външните спортни площадки на Спортната зала, която е приоритетен проект на инвестиционната програма на община Пещера.