Новини

Нова медицинска апаратура ще бъде закупена за две общински лечебни заведения

Столичният общински съвет ще разгледа предложения за финансиране на ДКЦ 6 и на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци чрез целева субсидия. Средствата са необходими за купуване на нова медицинска апаратура за двете общински лечебни заведения. ДКЦ 6 има нужда от общо 151 680 лв., за да купи нова техника за подобряване на диагностиката и увеличаване броя на обслужените пациенти в района на лечебното заведение. Медицинската апаратура, за която е нужна целевата субсидия е: панел за рентгеновото мамографско изследване, DEXA скенер за изследване на костна плътност и ехограф Vinо Е35 за гастроентерологичен кабинет. Общинската болница в Кремиковци има нужда от нов ЕКГ апарат и софтуер за разчитане и анализ на записа, както и от комбиниран апарат за електролечение, ултразвукова терапия и вакуум. Общата стойност на тази техника, която трябва да одобри СОС е 22 620 лв. Според вносителите на двата доклада - зам.-кметът по финанси и здравеопазване Иван Василев и общинският съветник Саад Алуани, предложенията за целева субсидия за двете лечебни заведения са одобрени от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС.