Новини

Административен съд София-град даде ход по същество делото по жалбата на Ваня Григорова и "БСП за България" срещу избора на Васил Терзиев за кмет на СО

Административен съд София-град даде ход по същество на  адм. дело 10768/2023 по жалбата на Ваня Григорова, в качеството й на кандидат за кмет на Столична община и МК „БСП за България“, представлявана от Иван Таков, в качеството му на председател и председателстващ, срещу решение №1094-МИ/06.11.2023 на Общинска избирателна комисия Столична за избор на кмет на Столична община. В съдебното заседание съдът прие тройна съдебно-техническа и компютърна експертиза. Страните имат 7-срок за предоставяне на писмени бележки по делото. Съдът ще се произнесе в срок.