КСБ

Разширеният УС на КСБ одобри Пътна карта за реализация на инвестиционни проекти

Разработеният от Камарата документ ще бъде от полза както за строителния бранш, така и за гражданите

Емил Христов

Ренета Николова

 

На 14 юни Камарата на строителите в България (КСБ) проведе Разширен управителен съвет (УС) в „Комплекс за винен и спа туризъм Старосел“.

В началото председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави колегите си и гостите на събитието. Водещ на заседанието бе инж. Николай Николов, председател на ОП Бургас и изп. директор на Фондация „Български строител“.

Инж. Терзиев запозна участниците с информация за проведените събития и срещи на ръководството на КСБ с институциите. В следваща точка бе презентирана Пътна карта за реализация на инвестиционни проекти. Обсъдени бяха и параметрите на задание към НСИ за изготвяне и предоставяне на информация за нуждите на сектор „Строителство“. Дневният ред на заседанието включи и представяне на възможностите за обучение и услуги, предоставяни от ЕЦИХ в сектор „Строителство“ за строителните компании, представяне на дейността на Фондация „Български строител“ за изминалия период, както и на доклад за изпълнението на инициативата „Аз мога да строя - Delecto“ за 2023-2024 г.

Специален гост на събитието бе Андрей Арнаудов, който представи пред УС инициативата Bulgaria Wants You - кариерно развитие и живот в България.

„Един от наболелите проблеми пред бранша е липсата на работна ръка. Моето желание е да намерим начин да върнем нашите строители обратно в страната“, посочи инж. Илиян Терзиев. Той даде думата на Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД.

„Идеята на инициативата Bulgaria Wants You е връщане на нашите съграждани от чужбина, предоставяйки им възможност да намират адекватна работа според техните професионални умения в България. Надявам се част от проблемите, които имаме, да бъдат решени в симбиозата, която ще постигнем между КСБ и тази платформа“, поясни той.

След него думата взе Андрей Арнаудов, който подчерта, че инициативата с помощта на своите партньори от различни компании, общини и институции развива мисията да върне българите от чужбина, да задържи тези, които са тук, и да покаже защо си струва човек да живее и гради кариера в България.

Съоснователят на Bulgaria Wants You сподели, че платформата се базира на успешни международни модели и цели да надгради познатите на бизнеса сайтове за обяви за работа. „Създадохме портал, в който публикуваме добрите новини за страната, като чрез богато видео съдържание представяме водещите работодатели на българския пазар. Даваме детайлна информация относно стандарта, средата, начина на живот и свободните работни места в различни региони на страната“, каза Арнаудов.

Той подчерта, че платформата му организира вече няколко последователни години форуми в страната и чужбина, на които събира на едно място бизнеса и успешните хора. „По време на събитията се представя опитът на най-влиятелните компании в страната, които презентират работни позиции. В същото време мотивационни лектори, предприемачи и хора от различни сектори разказват лични истории, с които се опитват да разпалят страстта на повече хора да се върнат в страната“, каза Арнаудов. Той подчерта, че най-голямото му желание е младите ни съграждани да продължават да се развиват в България.

„Нашата голяма цел е да работим за добрия имидж на България, защото това е нещо, което само ние с общи усилия можем да направим“, подчерта Андрей Арнаудов.

На Разширения УС на КСБ присъстваха зам.-председателите инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, членове на ИБ и УС, на КС, КПЕ и на Комисията за ЦПРС, председатели на ОП на КСБ, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика към КСБ, инж. Николай Николов, изп. директор на Фондация „Български строител“ и председател на ОП на КСБ – Бургас, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД и член на Комисията за ЦПРС, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, председатели на секции на Камарата.

В следваща точка от дневния ред инж. Илиян Терзиев представи информация за проведени събития и срещи на Камарата с институции от 21 февруари до 31 май 2024 г.

„В Смолян се проведе десетата от поредицата срещи на КСБ с местните власти за мандат 2023-2027 г. Събитието бе организирано от Областното представителство на КСБ в Смолян и вестник „Строител“. То се състоя в сградата на община Смолян, като ключова тема бе липсата на кадри“, заяви инж. Терзиев и добави, че по време на дискусията е засегната темата за необходимостта да бъдат облекчени процедурите за внос на работна ръка от трети страни. „В момента срокът за одобряване на документите е между 3 и 4 месеца, което е абсолютно недопустимо“, заяви той.

Председателят на УС на КСБ информира и за проведена среща с вицепремиера и министър на финансите Людмила Петкова. „С нея разговаряхме за липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството“, каза той.

Инж. Илиян Терзиев подчерта, че ръководството на Камарата ще продължи да настоява за законодателни промени, които да подпомогнат работата на строителите чрез изменения на Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки.

Заседанието продължи с доклад на Савин Ковачев, директор на дирекция „Нормативни документи и анализи“ в КСБ, който представи Пътна карта за реализация на инвестиционни проекти, изготвена от Камарата. „На последния УС на КСБ бе взето решение да се изготви наръчник, който да съдържа описание на процедурите и всички необходими действия, които трябва да бъдат извършени от момента на закупуване на един недвижим имот с цел той да бъде застроен до въвеждането в експлоатация на готовия строеж“, посочи той и добави, че целите на документа са в един по-разбираем за широката аудитория стил да бъде описано подробно всичко, което трябва да направят заинтересованите страни, участващи в инвестиционния процес.

Разширеният управителен съвет гласува Пътната карта да бъде публикувана във в. „Строител“ , на сайта на изданието и на страницата на Камарата.

В следваща точка бяха приети Годишен доклад за дейността, Годишен финансов отчет (ГФО) и Доклад на независимия одитор на „Строителна квалификация“ ЕАД за 2023 г. Членовете на УС гласуваха и за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през изминалата година.

„В последните 4 години „Строителна квалификация“ ЕАД устойчиво подобрява финансовото си състояние. СД взе решение за негов прокурист да бъде назначена Мартина Кръстева. Промените са в контекста на надграждане на основната квалификационна дейност на дружеството, в това число участие в международни проекти и укрепване на стратегическото партньорство с ресорните ведомства – Министерството на образованието и науката, Националната агенция по професионално образование и обучение, работодатели, социални партньори“, заяви Лю­бо­мир Пейновски.

Заседанието продължи с представяне на възможностите за обучение и услуги, предоставяни от „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ за строителните компании. „Искам да споделя, че ЕЦИХ е факторът сред българските хъбове, с който се съобразяват абсолютно всички останали партньори в другите подобни структури. Като доказателство за изграденото доверие и позитивен публичен образ ние бяхме записани в националната стратегия за дигитализация на сектор „Строителство“ и пътната карта към нея, която се изготви от Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, сподели Любомир Пейновски. По думите му това е доказателство за усилията на екипа на хъба.

„Участваме във всички срещи с ресорните министерства на национално ниво, както и в срещи на европейско ниво. Искам да споделя, че бяхме единствената такава структура от 220 хъба в цяла Европа, която взе участие в срещата на членовете на Европейския съюз за бъдещето на цялата мрежа“, подчерта той и допълни, че работата на ЕЦИХ е да се предоставят качествени обучения и услуги за всички микро-, малки и средни предприятия, работещи в бранша. „Ръководството на КСБ даде възможност и за създаване на обучителен център в централния й офис, който ще бъде официално открит в края на седмицата“, посочи още Пейновски.

След него думата взе Мария Накова, ръководител на ЕЦИХ. Тя подчерта, че най-важната цел, която хъбът си поставя, е да е възможно най-близо до всяка една фирма, която има желание да работи с него. „Нашите услуги са безплатни и са такива, че наистина да подкрепят сектора в процеса по дигитализация. Заложили сме си индикатор да подкрепим пълноценно и да достигнем до над 3000 компании“, коментира тя.

Инж. Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ, на свой ред заяви, че екипът на ЕЦИХ ще разполага с изключително високо ниво на преподаватели от университети и бизнеса, които ще са на разположение при обученията. „Те ще са на изключително високо ниво и ще показват прилагането на новите съвременни технологии и софтуерни продукти, които тепърва ще навлизат в България“, посочи тя. От думите й стана ясно, че в момента в хъба се разработват над 40 вида обучения, които са групирани в 7 категории. „Искаме да предоставим възможност на целия бранш да се възползва от нашите услуги, като започнем от архитектите и инженерите, преминем през мениджърския състав и достигнем до дружествата, които се занимават с фасилити мениджмънт“, заяви Денева.

В следваща точка от дневния ред инж. Николай Николов запозна присъстващите с дейността на Фондация „Български строител“ за изминалата година. „През този период ние инициирахме дарителска кампания за изграждането на пилон „Рожен“. Участвахме и във форума „Брацигово – Каменният поток на времето“. Дарихме средства за подпомагане на реализацията на мероприятията, свързани с отбелязване на юбилея на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ в Русе“, каза той. Инж. Николов допълни, че Фондацията е закупила и платинен плакет за организация и провеждане на 75-годишнината на Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия, която ще бъде отбелязана през ноември.

Разширеният управителен съвет продължи с приемане на доклад на Пламен Иванов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Пловдив, за изпълнение на инициативата „Аз мога да строя – Delecto” за 2023-2024 г. Бе взето решение Камарата да подкрепи провеждането й и през сезон 2024-2025 г. Пламен Иванов благодари за подкрепата на ръководството на КСБ за възобновяване на инициативата и на медийния партньор вестник „Строител“. Той отбеляза, че за първи път на финала на конкурса е била връчена и специална награда от изданието за най-добри презентационни умения.

„Това е може би едно от най-стойностните и хубави неща, които правим в КСБ. Поздравления за организацията и особено за избора на място за провеждането на финала на проекта – Епископската базилика на Филипопол“, заяви инж. Илиян Терзиев.

На заседанието бяха взети решения за приемане и изключване на членове на Камарата.

В точка „Разни“ бе обсъдено предложение от ОП на КСБ – Варна, за възможно участие в регионални европейски и национални програми от страна на Областните представителства на браншовата организация.

Гласувано и одобрено бе предложение на „Вестник Строител“ ЕАД за възлагане на дружеството на организацията на традиционния Годишен бал на строителя и на Кръгла маса „Перспективи, предизвикателства и визия за развитието на строителния сектор“.


Андрей Арнаудов, съосновател на платформата Bulgaria Wants You: Близо 30% от българите по света обмислят прибирането си в страната
Бих се радвал да подпишем меморандум за сътрудничество с в. „Строител“

Ренета Николова

Г-н Арнаудов, бяхте гост на Разширения управителен съвет на КСБ. На него представихте платформата Bulgaria Wants You. Каква бе целта на презентацията? Какво искате да кажете на строителния бранш?

Инициативата Bulgaria Wants You на първо място е страхотна възможност имиджът на целия строителен сектор в България пред нашите сънародници в страната и чужбина да бъде издигнат на още по-високо ниво. На второ място ние също така предоставяме възможност на компаниите от бранша да намерят нови попълнения, хора с различна квалификация за своя бизнес. Има голям брой наши сънародници, особено в Западна Европа, които вече са готови да се приберат в страната. Знаем, че строителните компании се нуждаят от тези хора, а те от своя страна чакат конкретни предложения, за да си дойдат.

Смятам, че именно следващите две-три години са моментът да се случи тази връзка между двете страни, защото имаме информация, че близо 30% от българите по света обмислят прибирането си в страната.

Един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен в момента строителният бранш, е липсата на кадри. Търсят се възможности за внос на работна ръка. Как можем да убедим българите в чужбина да се върнат в България, където също могат да получат адекватно заплащане и нормални условия на труд?

Имам близки, които са в строителния сектор в Западна Европа, и аз им казвам какви са нивата на заплатите в сектора в България и те не могат да повярват. Дори твърдя, че не просто нивото при нас е като на другите страни, но има определени специалисти, които биха могли да имат по-добър стандарт на живот, отколкото например в Лондон. Това е така, защото ако един човек пресметне колко средства дава за транспорт, наеми и данъци в чужда страна, най-накрая се оказва, че в София, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора ще изкара повече пари, отколкото във Великобритания.

Затова призовавам компаниите да станат част от Bulgaria Wants You. Ние предлагаме различни гъвкави варианти чрез годишни договори или присъствие на конкретни наши събития в страната или чужбина. Когато видят сънародниците ни в чужбина какво предлагат компаниите в България, те сами ще разберат, че това е една алтернатива, която е съвсем реална.

Какво предстои за платформата Ви до края на годината?

Организирахме голямото ни годишно събитие в София, което се проведе в Националния дворец на културата. Предстои ни през есента кариерен форум в Плевен. Той ще е първият в този град. След това ще направим на 20 октомври такъв в Лондон, в Бергамо (Италия) на 7 декември, след което през март 2025 г. в Пловдив. След това за първи път ще бъдем в столицата на Франция - Париж, през април.

Вестник „Строител“ е официалното издание на КСБ и нашата цел е да подкрепяме бранша. Къде виждате възможности за партньорство и сътрудничество между платформата и изданието?

Според нас е възможно да популяризираме това, което правим взаимно. По този начин да сме полезни както за сектора, така и за българите в България и по света. Изключително много бих се радвал да подпишем меморандум за сътрудничество и да започнем да работим съвместно.