Новини

КСБ изготви и публикува Пътна карта за реализация на инвестиционна идея

Камарата на строителите в България изготви и публикува пътна карта с практически съвети за осъществяване на всяка инвестиционна идея, свързана със строителство. Прагматичното помагало проследява целия процес - от осигуряването на терена, върху който ще се гради, през изработването на проект, различните режими за разрешаване и извършване на дейностите по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ до реализиране на самото строителство и въвеждането му в експлоатация, съобщават от КСБ.

В приложение са дадени няколко примерни договора в полза на гражданите, които се заемат с обекти без повишена сложност или се захващат с ремонти. Има три вида образци, които не са задължителни за ползване, а са препоръчителни. Те са за строителство, за извършване на строително-ремонти работи и за ремонт на покрив.

„Камарата реши да изработи тези материали на база на дългогодишния си опит и в услуга както на заетите в строително-инвестиционния процес, така и на гражданите, които като частни инвеститори се заемат с тази нелека задача за лични нужди“, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „Надяваме се материалът да е в полза на всички, да улесни работата им като ги ориентира в сложната материя на ЗУТ, както и да намали случаите на проблеми с некоректни изпълнители като препоръчваме на хората за всяка дейност да сключват договор с изпълнителя“, добави той.

Автор на пътната карта е Савин Ковачев, директор на дирекция "Нормативни документи и анализи" в КСБ. Той е познат в бранша като блестящ юрист, един от създателите на Закона за устройство на територията.

В пътната карта са синтезирани по-важните и принципни моменти в процеса от зараждане на една инвестиционна идея до нейното пълно реализиране със съвети за действия по отделни въпроси.

Документът ще бъде публикуван в два поредни броя на в. "Строител", качен е на сайта на изданието и на сайта на КСБ.