Новини

Фандъкова: Екологията е сред основните приоритети на общината

Екологията е сред основните приоритети за Столична община и в разработването и привличането на проекти, финансирани с европейски средства. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която подписа заедно с министъра на околната среда и водите Нова Караджова проект за „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с.Негован), одобрен по Оперативна програма „Околна среда”. Проектът е на стойност милион и триста хиляди лева, каза също кметът на София. Проектът е за възстановяване местообитанието на редки видове птици, каквито има на територията на Столична община, откъдето минава миграционен път на птиците „Виа Аристотелис”. Кметът Фандъкова припомни за направеното от Столична община миналата година за езеро в Южен парк, където живеят патици. Поздравявам Столична община, която е една от малкото общини, кандидатствали по покана на министерството по проекти, свързани с биологичното разнообразие, каза министър Нона Караджова. Тя подчерта, че освен големите инвестиционни проекти, които Столичната община подготвя, печели и проекти, свързани с природата - с растенията, животните, водните площи. Освен като една прекрасна зона за отдих за хората, на мястото реално ще може да се наблюдава птичия свят и да се придобие представа за голямото биоразнообразие в страната. Фактът, че има толкова птици до София, означава, че градът става все по-добър и по-чист, каза също министър Караджова. Зам.-кметът по екология на София Мария Бояджийска посочи, че общо 11 защитени видове птици попадат в обхвата на проекта, като целта е да се възстанови местообитанието. В резултат от проекта ще бъде възстановена влажна зона, на място на две кариерни езера при с.Негован. Между двете кариери ще бъде изградена връзка, която ще позволява да има естествено водно течение между тях. Това ще подобри условията на живот и средата, в която гнездят птиците. Това са кормораните, чаплите, няколко вида патици, воден бик, рибарки, които са изключително ценни и са богатство за Столична община. Сега е само началото на възстановяването на цялата зона около кариерите. Надяваме се този проект да инициира и други подобни проекти, посочи също зам.-кмет Бояджийска.