Новини

Анализатори: Очаква се растеж в повечето сектори на строителството

Растеж на строителния сектор в България през периода 2012-2013 г. прогнозира в специален доклад компанията за пазарни проучвания върху строителния сектор на Балканите Buildecon. Тази прогноза компанията прави въз основа на извода, чe секторът най-вероятно е достигнал дъното през 2011 г., а възстановяването в бранша все още изостава в сравнение с цялостните процеси в икономиката ни. Миналата година е била поредната със спад в сектора на строителната продукция, като обемът се изчислява на около 7 млрд. евро, а експертите отчитат, че темповете на понижение се забавят в сравнение с 2010 и най-вече с 2009 г. Според доклада на Buildecon, водещият подбранш през 2012 г. отново ще е пътното строителство в резултат на големите инфраструктурни проекти, които предстои да бъдат реализирани, включително и по различните оперативни програми. По този начин гражданското строителство ще надхвърли 50% от общата строителна продукция, а допълнителен стимул за развитие ще има по линия на проекти за ремонт и модернизация, реализирани от общините. Отново по линия на модернизацията ще има някакво раздвижване и в сектора на жилищното строителство, докато водещият сегмент в нежилищното ще бъде индустриалното строителство. В жилищния сегмент ще продължи да се наблюдава преместване на интереса от мащабно многофамилно строителство към индивидуални проекти и то в по-малки мащаби. Според доклада, за миналата година жилищното строителство е било изправено пред ограничени ресурси и понижаващо се търсене и цени на имотите. Въпреки ниските цени обаче купувачите са били повече от предпазливи, поради общата несигурност за доходите и рискът да не загубят работата си. Прогнозите са по-оптимистични по отношение на търговските имоти и индустриалното строителство. Очаква се завършване на големи проекти в сектора на търговското сградно строителство, като по отношение на реализацията там проблем ще продължава да бъде по-ниската запълняемост и тенденцията за намаляване на наемите. Добра година се очаква и по отношение на екологичните проекти, както и в областта на земеделието, където се очакват инвестиции за модернизация на стопанства по линия на европейските фондове, сочи още докладът на Buildecon.