Новини

МОСВ обяви процедура за 12 млн. лв за реформиране на ВиК сектора

Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата”. Средствата по нея са в размер на 12 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда”, а бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Целта на процедурата е да се подпомогне успешното реформиране на ВиК сектора и устойчивото управление на ВиК инфраструктурата в страната, чрез финансиране на дейности за: • Стратегическо планиране във ВиК сектора - изготвяне на подзаконови нормативни актове и на отраслова стратегия за ВиК сектора; създаване на единна информационна система за ВиК услугите; • Укрепване капацитета на структурите в МРРБ, ангажирани в координацията и контрола на реформата във ВиК сектора, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК за управление и планиране на ВиК системи, предвидени в Закона за водите. Натрупаният досега опит при изпълнението на европроекти във водния сектор показа необходимост от промени в управлението на сектора, така че да се постигне максимално ефективно планиране, управление и експлоатация на водната инфраструктура. С настоящата процедура ще се подпомогне реформата, ще се укрепи капацитетът на всички участници и ще се създадат условия за гарантиране на устойчивост на инвестициите и предоставяне на качествени ВиК услуги.