Новини

Симеон Дянков: „Всички страни от ЕС трябва да въведат ясни правила за фискална дисциплина в националните си законодателства”

България няма да подкрепи и участва в общи договорености, които предполагат бъдещо хармонизиране на данъчните политики, заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков по време на дебатите в Народното събрание за формиране на националната позиция по Международното споразумение за Засилен икономически съюз в ЕС. Финансовият министър припомни, че в средата на януари изпрати писмо до колегите си от Европейския съюз,чиито държави не членуват в еврозоната. В него бяха изложени българските виждания по три въпроса и бяха поискани съвместни действия на десетте страни извън еврозоната, за да бъдат тези виждания отстоявани. В писмото се посочва, че България подкрепя условията за засилено фискално управление, предвидени с Глава III на Проектодоговора и записването на ясни правила за бюджетна дисциплина в националните законодателства на всяка страна-член на ЕС. Основно изискване на българската страна при обсъжданията е падане Глава IV, докато не се изяснят параметрите на "обща икономическа политика" и значението на „координация и сближаване" в тази посока, подчерта министър Дянков. Настоятелно е изискано да няма препратки към пакта "Евро Плюс". На трето място е подчертано условието държавите извън валутния съюз да имат право на активни наблюдатели по време на срещите на върха на еврозоната. „Всички страни от ЕС трябва да въведат ясни правила за фискална дисциплина в националните си законодателства", каза още вицепремиера. В речта си министър Дянков припомни започналите преди година разговори в парламента по предложения от правителството Пакт за финансова стабилност, в резултат на които в Закона за устройството на държавния бюджет на Република България бяха записани граница за дефицита от 2% и ограничаване на държавните разходи до 40% от БВП. Българското правителство спази тези условия и за миналата 2011 г., но от началото на тази година е задължено да го прави по закон. България не е страна по европейския стабилизационен механизъм и няма да участва в него, припомни още Дянков.