Новини

Парламентът одобри поскъпването на „Дунав мост“ 2 - още по темата

Народното събрание прие с пълно единодушие действията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски за изпълнение на договора за проектиране и строителство на комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат.  Благодарение на предприетите мерки проектът ще бъде завършен в срок на финансовия меморандум, до края на ноември 2012 г. Днешното решение потвърждава действията, които Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предприе през последните две години. Първите усилия бяха насочени към гарантиране на европейското финансиране за проекта, който бе натрупал огромни закъснения. Със свое Решение от 1 август 2011 г. Европейската комисия удължи срока на действие на Финансовия меморандум с две години и даде възможност на българската държава да довърши този стратегически обект с максимално използване на европейските финансови средства. По същия начин, чрез мотивирано искане до Европейската инвестиционна банка е осигурено съгласие за удължаване на срока за използване на средствата от двата финансови договора до края на 2012 г. С тези действия бе осигурена стабилността на първоначално договорената финансова рамка за обекта, без да бъде допусната опасност от загуба дори и на един финансов източник, независимо от забавената реализация на проекта. Единствен риск за завършването на проекта оставаха неразрешените проблеми, възникнали в хода на изпълнение на договора с испанската фирма „FCC Construccion” в резултат на сложността на проекта и на настъпилите изменения в националните законодателства на България и Румъния при присъединяването им към Европейския съюз, съчетани с неблагоприятни инженерно-геоложки условия на строителната площадка. За тяхното разрешаване беше прието допустимо изменение в първоначалния проект за фундаментите на моста и преработване на графика на работите, което даде основание за искане на заплащане на съответните допълнителни работи от страна на Изпълнителя. След анализ на представените доказателства и оценка на разчетите е призната за доказана част от претенцията на Изпълнителя и в съответствие с договорните условия в края на месец август миналата година е определена стойността на допълнителните разходи. Според Инженера те възлизат на 25 772 802,30 евро. За да се заплатят тези разходи трябва да бъде подписан адендум за увеличение на договорната цена като средствата ще бъдат осигурени от резерва по Финансовия меморандум. Подписването на адендум, за който Народното събрание даде днес подкрепата си, включва изцяло разходи за строителни работи, за частично преработване на техническия и на технологичния проект и съответстващите допустими разходи за материали, труд, оборудване, режийни разноски и услуги. Предвиждат се и клаузи за поемане на категоричен ангажимент от страна на Изпълнителя за завършване на обекта преди изтичане на удължения срок за валидност на Финансовия меморандум.