Новини

Ремонтират главната улица в кв. Долно Езерово в Бургас

Поетапно ремонтиране и обновяване на главната улица на кв. Долно Езерово - "Захари Зограф", е заложено в проектобюджета на Община Бургас за 2012 година. Това съобщи заместник - кметът по финанси Красимир Стойчев при обсъждането му с жителите на квартала. Заедно с териториалния директор Антоанета Манолова и общински съветници, той представи основните дейности предвидени тази година за Долно Езерово. Предстои да започне първият етап от дългоочакваната цялостна реконструкция на главната улица в квартала "Захари Зограф". Проектът за обновяването й предвижда полагане на нов асфалт, тротоари, дъждоприемни шахти за по-добро отводняване, паркоместа и джобове за контейнерите за смет. Освен нея през тази година ще започне първи етап от реконструкцията на ул. "Кавакли" и на пътя Долно Езерово - Братово и проектиране на улиците "Лом" и "Елените" /от ул. "Дубровник" до ул. "Северна"/. Предстои полагане още на нови отводнителни шахти по улица "Ропотамо" и "Кавакли". Подобряването на настилките, правилното им отводняване и някои допълнителни дребномащабни инфраструктурни ремонти, заедно с извършената корекция на дерето и изградената нова канализация, ще помогнат за предотвратяване наводненията в квартала. Други дейности, които предстои да бъдат извършени тази година в Долно Езерово, са изграждане на нова спортна площадка в междублоковото пространство на кв. 24 и кв. 25, благоустрояване на пространството около църквата и отпускане на допълнителни средства за ремонт на класните стаи на училището в квартала, което през 2011 г. бе цялостно санирано с положена нова дограма и отоплителна инсталация. Пак тогава бе благоустроен и старият, занемарен парк "Химик" в квартала. Основните въпроси и желания отправени от жителите на Долно Езерово бяха свързани с предстоящия изграждането на новите обходи на града, които ще изведат тежкия автомобилен трафик, честите кражби на шахти и пейки, осветяване на кръстовището за Долно Езерово, присъствие на дежурен лекар, закупуване на климатик за новия пенсионерски клуб, в което се състоя обсъждането и подобряване на транспортното обслужване на квартала. Заместник - кметът Красимир Стойчев сподели пред жителите, че предложенията им ще бъдат взети под внимание преди проектобюджета да бъде гласуван от Общинския съвет. Днес - 30 януари /понеделник/, обществените обсъждания на бюджет 2012 продължават с жителите на ТД "Изгрев" в пенсионерския клуб срещу училище "Климент Охридски" от 18.00 часа.   Снимка: Община Бургас