Новини

В МРРБ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване”

Утре, 3 февруари, от 14.00 часа в зала „Пресцентър” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“. Оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител подадоха Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка. Фондът за жилищно обновяване, като дългосрочен инструмент за финансов инженеринг, ще предоставя заеми и гаранции по заеми на Сдружения на собственици или на собственици на самостоятелни обекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. За тази цел са предвидени 12 527 284,78 лв. от Операция 1.2. „Жилищна политика“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.