Новини

В петък представят JESSICA в Бургас

Под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Бургас ще се проведе официална среща за представяне на финансовия инструмент JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони). Форумът ще бъде открит в петък от 9.30 часа в зала "Ахело" на хотел "Приморец".   Срещата се организира във връзка с подписаното споразумение между Европейската инвестиционна банка /като управляваща Холдинговия фонд по инициативата JESSICA за България/, и Регионален фонд за градско развитие АД с водещ акционер Societe Generale Експресбанк и акционери - финансова компания Елана и Balkan Advisors. На събитието ще бъдат представени възможностите за финансиране на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства, които това споразумение предлага. Сред участниците са Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройство, Димитър Николов - кмет на община Бургас, Иван Попов - началник отдел "Програмиране, оценка, информация и публичност", Филип Лот - главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк, Мартин Заимов - изпълнителен директор на "Регионален фонд за градско развитие" АД, Йордан Йорданов -  управляващ  директор на "Регионален фонд за градско развитие", бенефициенти на инициативата и др.