Новини

Мащабна реконструкция и модернизация на уличното осветление в Бургас

В началото на февруари започна изпълнение на първи етап от проекта "Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас", съобщават от общината. Въпреки лошите климатични условия вече са сменени осветителните тела на бул. "Демокрация" - от светофара при пресечката с "Д. Димов" до  пресечката с бул. "Ст. Стамболов" . Демонтирани са старите луменисцентни лампи и са монтирани нови - 133 броя натриеви лампи високо налягане. За по-добра осветеност на пешеходните пътеки и кръстовищата осветителните тела са по три броя на стълб. Следващият участък, предвиден за модернизация, е бул. "Ст. Стамболов" -от "Проф. Якимов" до "Никола Петков", от "Никола Петков" до "Демокрация" и двете кръгови кръстовища до "Метро" и "Мираж". Там ще бъдат монтирани по две осветителни тела на стълб - общо около 390 броя. Поетапно се продължава по ул. "Струга", пл. "Трапезица" и т.н.   * Ключов момент в реконструкцията е въвеждането на  автоматична система за управление и контрол.   След монтажа на осветителните тела касетите за улично осветление ще бъдат оборудвани с необходимите устройства и чрез GSM сигнал ще бъде направена връзка със стационарната система за управление. Системата ще осигурява контрол, мониторинг и обратна информация за състоянието на уличното осветление. "Буквално ние в реално време ще виждаме на един екран схема на всички стълбове и когато някой угасне ще го научаваме веднага, а не като досега граждани да ни се обаждат и да казват, че от няколко дни не им свети лампата пред блока", каза кметът Николов. Контролът на уличното осветление ще се осъществява от единния център за управление, който ще включва и изключва независимо един от друг даден обект /улица или линия/, като обектите  могат да се обединяват по общ признак, например главни улици, квартални улици, улици с голям трафик, улици с учебни и детски заведения, паркове и др. Един обект ще може да бъде причисляван едновременно към различни групи. Мониторингът ще позволява лесно наблюдение и бърза реакция, ефективно опериране с данните, бърз достъп до записаната информация. Обратната връзка ще дава възможност за следене на реалното състояние на уличното осветление, оценка на моментната консумация на ток - незаконно присъединени външни консуматори, нерегламентирано включване на уличното осветление, изгорели осветители, къси съединения.   * Първи етап на проекта включва модернизация на уличното осветление при входно-изходни, главни градски артерии и Централна градска част.   Търсените цели са: подобряване качеството на уличното осветление в град Бургас, повишаване на енергийната ефективност, обезпечаване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на пешеходците нощно време и създаване на комфортна и естетична нощна атмосфера в града. Общият обем дейности по първи етап трябва да се изпълни до началото на юни 2012 г. Ето и улиците, включени в тази фаза на проекта:   1. Бул. "Стефан Стамболов" 2. Бул. "Булаир" 3. Бул. "Проф. Яким Якимов" 4. Ул. "Струга" 5. Площад "Трапезица" - кръстовище 6. Ул. "Тодор Александров" 7.  Ул. "Въстаническа" - к-с "Меден рудник" 8. Ул. "Околовръстна" - к-с "Меден рудник" 9. Ул. "Сан Стефано" /от бул. "Демокрация" до бул. "Княгиня Мария Луиза"/ 10. Бул. "Демокрация" /от бул. "Стефан Стамболов" до кръстовището на ул. "Цар Симеон І" с бул. "Булаир"/ 12. Бул. "Иван Вазов" 13. Бул. "Княгиня Мария Луиза" 14. Главен път І-9 15. Ул. "Чаталджа" - кв. "Победа" 16. Ул. "Гладстон" 17. Ул. "Христо Ботев" 18. Ул. "Цар Петър" 19. Бул. "Стефан Стамболов" - от бул. "Демокрация" до пл. "Баба Ганка" 20. Ул. "Константин Величков" /от бул. "Демокрация" до ул. "Димитър Димов"/ 21. Ул. "Димитър Димов" /от ул. "Транспортна" до бул. "Никола Петков"/ 22. Бул. "Янко Комитов" 23. Ул. "Одрин" /от бул. "Проф. Яким Якимов" до ул. "Сан Стефано"/ 24. Ул. "Спортна" 25. Ул. "Захари Стоянов" 26. Околовръстно за с. Твърдица /до разклона за с. Твърдица/ 27. Ул. "Димитър Димов" /от бул. "Никола Петков" до бул. "Демокрация"/ 28. Бул. "Професор Яким Якимов" - локално платно 29. Ул. "Вая" 30. Ул. "Тракия" 31. Улица, успоредна на ул. "Транспортна" /к-с "Изгрев"/ 32. Улица  по пътя на автобусна линия № 211 - от ул. "Транспортна" до бл. 25 - к-с "Изгрев" 33. Улица от бл. 35-36 до бл. 122 - к-с "Меден рудник" 34. Ул. "Миньорска" 35. Ул. "Лермонтов" - от ул. "Славянска" до ул. "Богориди" и от  ул. "Митрополит Симеон" до ул. "Иларион Макариополски" 36. Ул. "Константин Фотинов" - от ул. "Славянска" до ул. "Булаир" 37. Бул. "Княз Александър Батенберг" /от хотел "Приморец" до ул. "Константин Фотинов") 38. Ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 39. Бул. "Сливница" /от ул. "Гладстон" до ул. "Александровска"/ 40. Ул. "Св. Патриарх Евтимий" 41. Ул. "Сливница" /от бул. "Княгиня Мария Луиза" до ул. "Александровска"/ 42. Ул. "Левски" /от ул. "Уилям Гладстон" до ул. "Александровска"/ 43. Ул. "Климент Охридски" 44. Ул. "Георги Минков" 45. Ул. "Яни Попов" 46. Обслужваща улица от бл. 107 до бл. 92 - к-с "Меден рудник" 47. Ул. "Славянска" - без площад "Св. Св. Кирил и Методий" 48. Ул. "Оборище" 49. Бул. "Княз Александър Батенберг" - гаров площад 50. Ул. "Константин Величков" - от ул. "Цар Симеон І" до ул. "Оборище" 51. Ул. "Шейново" 52. Ул. "Юрий Венелин" 53. Ул. "Петко Каравелов" 54. Ул. "П.К.Яворов" 55. Ул. "Войнишка" 56. Ул. "Екзарх Йосиф" 57. Ул. "Рилска" 58. Ул. "Средна гора" 59. Ул. "Иван Богоров" 60. Ул. "Филип Кутев" 61. Ул. "Хан Аспарух" 62. Ул. "Цар Самуил" 63. Ул. "Софроний" 64. Ул. "Христо Фотев" - от ул. "Уилям Гладстон" до ул. "Александровска" и до "Стефан Стамболов" 65. Ул. "Македония" 66. Ул. "Пробуда" 67. Ул. "Любен Каравелов" 68. Ул. "Пиротска" - от ул. "Цар Симеон І" до ул. "Оборище" 69. Ул. "Хаджи Димитър" 70. Ул. "Г.С.Раковски" 71. Ул. "Александър Велики" 72. Ул. "Антим І" 73. Ул. "Хан Крум" 74. Ул. "Цар Асен" 75. Ул. "Трайчо Китанчев" 76. Ул. "Професор Асен Златаров" 77. Ул. "Митрополит Симеон" 78. Ул. "Страхил" 79. Ул. "Д-р Нидер" 80. Ул. "Стефан Караджа" 81. Ул. "Съединение" 82. Ул. "Цар Иван Шишман"