Новини

Фирми взимат болници и пътища

Частни фирми ще взимат за стопанисване държавни болници, училища, детски градини и пътища, съобщава moreto.net. За това, че изпълняват социалните функции на държавата, компаниите ще получават субсидия по договор, а услугите може да бъдат напълно безплатни за гражданите. Това ще стане възможно, ако парламентът одобри Закона за публично-частното партньорство. Още при внасянето му в Народното събрание обаче като определение към текстовете на нормативния документ депутати прикачиха редица негативни прилагателни като например "лобистки". Според депутати законът противоречи на вече съществуващите закони - за концесиите и за обществените поръчки. С новия документ само се закачва още един субект, който ще получава пари от държавата. И в момента например пътищата се поддържат от държавата, а таксите на общинските детски градини се субсидират - тоест плащат се от данъците на всички, независимо дали ползваме услугата или не. Защо е нужно да се отделят и допълнително средства за нов стопанин на пътя или детската градина, вместо за това да се грижат мениджъри на държавна или общинска заплата, питат се депутати. По-скандален е фактът, че условията по сключените договори с фирми за публично-частно партньорство ще могат да се променят. Подобно на скандалните анекси към договорите за строителство на шосета от близкото минало сега компаниите ще могат да диктуват нови условия при "промяна на икономическия баланс" по договора. Така държавата всъщност ще гарантира печалбата на частните фирми при промяна на ситуацията на пазара - например появата на конкуренция ("изграждане на паралелен обект от същия вид като този по договора"). Тоест ако в един момент в съседство се появи нова болница, училище, спортна площадка или алтернативен път, частната фирма може да поиска по-висока държавна субсидия, за да се гарантира съществуването й и предлагането на услугите за обществото. Така пазарен риск за частния предприемач на практика няма да има. Но въпреки това той ще си калкулира печалба за дейността. Като причина, която променя икономическия баланс по договора, е посочено и приемането на нова нормативна разпоредба. Например ако наредба изисква по-качествена храна в детските градини, отново може да се променят условията по договорите и веднага да се поиска по-голяма субсидия от държавата за частните предприемачи. Освен това в закона е предвидена възможност да се удължава срокът на действие на контрактите с до една трета от първоначално предвидения.