Новини

ЧЕЗ и ТУ - София с договор за сътрудничество

ЧЕЗ България и ТУ-София ще работят в ползотворно сътрудничество за подготовка на бъдещите български енергетици. Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България и проф.д-р инж. Марин Христов, ректор на Техническия Университет, подписаха днес Договор за сътрудничество и съвместна дейност и Договор за обучение. „Като социално отговорна компания, за нас е изключително важно да работим в посока създаване на качествени кадри в българската енергетика и развиването на образованието и учебните програми в тази сфера. Инвестицията в обучението на младите хора е инвестиция в бъдещето”, каза Петър Докладал. На церемонията Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България”, връчи трудовите книжки на студентите от ТУ-София, участвали в Стажантска програма 2011, назначени на трудов договор в компанията – Диян Пандеров, Красимир Димитров и Крум Анастасов.