Новини

Лиляна Павлова ще посети утре Шумен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще посети утре Шумен. Там ще бъдат подписани договорите по схема BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” – етап 2 на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 48.4 млн. лева. В 12 ч в сградата на общинската администрация министър Павлова ще връчи чекове със стойностите на договорите на представители на общините-бенефициенти.