Новини

ЧЕЗ започва процедура за екологизация на ТЕЦ „Варна”

ЧЕЗ започва екологизация на ТЕЦ „Варна”. Проектът ще удължи експлоатацията на централата до 2030 година и ще намали отделните емисии в атмосферата. По предварителна оценка се очаква инвестицията да надхвърли 100 млн. Евро. Това съобщи при представяне на проекта Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Предвижда се до юни тази година централата да избере технология, да приключи изготвянето на техническо задание, да обяви обществена поръчка за изпълнението на проекта. До края на годината се очаква да бъде избран изпълнител. Работата по реализацията на проекта ще започне в 2013 г. и ще продължи до края на 2015 година, съобщи още Петър Докладал. Блоковете ще бъдат екологизирани последователно, обясни поясни той. Проектът ще удължи експлоатацията на централата поне до 2030 г. и ще намали отделяните емисии в атмосферата, отбеляза той. Най-вероятно ще бъдат екологизирани блокове 4,5 и 6. Не се изключва обаче това да стане и с блок 3. С екологизацията ЧЕЗ ще изпълни изискванията, заложени в приватизационния договор на дружеството, както и част от поетите от България ангажименти във връзка с присъединителния договор с ЕС Директива 2001/80/ЕС. „Екологизацията на ТЕЦ – Варна е изключително важна стъпка. Като отговорен инвеститор ЧЕЗ винаги се е стремяла да постигне най-високи стандарти на работа. Придобиването на ТЕЦ „Варна” беше изключително важна инвестиция за нас. Винаги сме си давали сметка колко е важна тази централа за енергийната система на България. Винаги сме се водили от най-важната цел – централата да играе ключова роля в енергийната система, да бъде стабилна. За да се случи това ние непрекъснато инвестираме в централата”, посочи Петър Докладал, който посочи, че по този начин ще се даде и импулс за регионалната икономика. С три от блоковете си ТЕЦ „Варна” осигурява повече от 60% от резерва за българската енергийна система и изпълнява изключително важна роля при възникване на кризисни ситуации и повишена консумация на електроенергия. ТЕЦ Варна е втората по големина конвенционална централа в България и е от изключително значение за поддържане на енергийния баланс и сигурност на страната. За последните 5 месеца ТЕЦ Варна доказа изключителното си значение при аварии и голямо потребление на електрическа енергия. Студеният резерв на компанията беше активиран 4 пъти за този период, каза Докладал. Разработили сме 12 варианта за екологизация, каза от своя страна директорът на централата Камен Бошнаков. Приоритет даваме на сероочистващите инсталации. Сероочистването се базира на три метода – сух, полусух и мокър. Сухият метод при нас е неприложим. Мокрият метод се прилага най-широко в България. Нашите виждания са, че ние бихме тръгнали към полусухия метод, обясни директорът на централата. За миналата година студеният резерв на ТЕЦ „Варна”, който е по заявка на енергийния системен регулатор, е използван 31 пъти. Нямаме подписан анекс за тази година, но въпреки всичко в най-пиковите моменти не сме отказали на НЕК. Имаме джентълменско споразумение, че докато подпишем анекс към договора, ще работим по условията от стария договор, обясни Бошнаков. „Ние сме единствената централа, която купува въглища на международни цени, а работи в регулиращ пазар. Регулаторната рамка не е благоприятна за нас”, посочи Бошнаков. Ние и в момента имаме икономически загуби от продаване на електроенергия, допълни той. „Ние сме с ясна представа, че ТЕЦ „Варна” е важна за системата. Балансът на производството в региона е доста динамично. Набира сила една друга производствена сила – в Турция, където се строят атомни електроцентрали, а с „Белене” все още не е ясно какво се случва . Икономически погледнато е изгодно да се екологизират блокове 4, 5 и 6”, каза Бошнаков. Посланикът на Чехия Павел Вацек подчерта, че държавата му подкрепя изцяло инвестиционната програма на ЧЕЗ.