Новини

МОСВ спря глобите на ОЦК Кърджали

Министерството на околната среда и водите отмени глобите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали, налагани всеки месец заради замърсяване на въздуха със серен диоксид и оловни аерозоли. Няколко комплексни проверки на Регионалната екоинспекция в Хасково са показали, че измерените концентрации на вредните емисии са под допустимите норми. Добивът на олово в Кърджали е спрян от близо година, а от месец не работят и другите производства.