Новини

Осигурени са средства за изграждане на довеждащ водопровод за шест населени места в областите Сливен и Бургас

Правителството осигури пет милиона лева за 2012 г. за изграждане на довеждащ водопровод за водоснабдяването на шест населени места и до Учебния полигон „Ново село”. Това са селата Черница, Славяни, Чубра, Пъдарево и Мокрен и гр. Сунгурларе. Средствата ще се предоставят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а изграждането на инфраструктурата ще стане при спазване условията и реда на Закона за обществените поръчки. За завършването на обекта през 2013 г. ще бъдат осигурени 10 663 817 лв., които ще се предвидят в закона за бюджета. Изграждането на водопровода е поет ангажимент по споразумението от 2006 г. между правителствата на България и на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Международният договор предвижда страната ни да осигури логистична поддръжка на силите на САЩ. Довеждащият водопровод ще осигурява питейна и непитейна вода за над седем хиляди жители в областите Сливен и Бургас и ще създаде нови работни места.