Новини

ЧЕЗ: 151 млн. лв. трябва да вложим в мрежата

151 млн. лева са необходимите инвестиции за поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа в Западна България за периода 01.07.2012 г. – 01.07.2013 г. За сравнение одобрените от ДКЕВР инвестиционни разходи за настоящата ценова година възлизат на 111 млн. лева, а за предходните три – по 71 млн. лева средногодишно. При одобряване на инвестиции в размер на 151 млн. лева, през периода 01.07.2012 г. – 01.07.2013 г. ще могат да бъдат изпълнени следните проекти: 34,15 млн. лева за подмяна на 300 км мрежа средно напрежение, 120 км мрежа ниско напрежение и изнасяне на 25 000 електромера на границата на собственост; 20 млн. лева ще бъдат инвестирани в обекти, част от критичната инфраструктура – 20 км мрежа високо напрежение; 14,85 млн. лева за монтиране на 300 нови трансформатора и подмяна на 200 000 електромера; 15 млн. лева за присъединяването на 6 000 нови обекта, изградени от ЧЕЗ; 60 млн. лева за изкупуването на 40% от обектите, изградени от предприемачи; 7 млн. лева за монтиране на 3 300 електромера с дистанционно отчитане. „Като компания със сериозен обществен ангажимент, наш дълг е да информираме клиентите и отговорните институции за състоянието на електроразпределителната мрежа и необходимите инвестиции за обновяването и развитието й. Важно е да се осъзнае, че електроенергийната инфраструктура е от ключово значение не само за удобството и спокойствието на гражданите и нормалното функциониране на държавни и обществени заведения и институции, но и за развитието на бизнеса и икономиката и не на последно място - привличането на чуждестранни инвестиции. Отлагането на дейностите по реновиране на мрежата задълбочава проблемите й и по този начин отдалечава допълнително във времето постигането на европейските стандарти за качество и сигурност на електрозахранването. Надяваме се това да бъде взето предвид при предстоящата дискусия и регулаторно решение ”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Предложението на компанията за периода 01.07.2012 г. – 01.07.2013 г. би довело до средно увеличение на крайната цена на електроенергията от 0,7 ст. на киловатчас, без ДДС или 6.44%. За битовите клиенти цената би била по-висока с 1,0 ст. на киловатчас (1,1 ст./квтч. дневна и 0,9 ст./ квтч. нощна тарифа), а за бизнес клиентите на ниско напрежение на компанията – с 0,8 ст./квтч, без ДДС. При средномесечна консумация на домакинство в Западна България от 200 квтч (включително дневна и нощна тарифа), или 32,45 лева (с ДДС), средномесечната сметка за електроенергия би се увеличила с 2,49 лева (с ДДС). ЧЕЗ предлага цената за достъп до електроразпределителната мрежа за обекти на бизнес клиенти да бъде цена на 1 квт мощност за един ден. Ценовото предложение на ЧЕЗ се основава на реалната бизнес ситуация, отчитайки средногодишната инфлация в размер на 4,2% обявена от Националния статистически институт, необходимостта от инвестиции, либерализацията на пазара и мерките за повишаване на енергийната ефективност. Генерирането на необходимите приходи за периода не е задължително да се постигне чрез увеличение на цените за крайните потребители. То може да бъде постигнато и чрез промяна на разпределението на цената по веригата производител - доставчик. Сигурността на електроснабдяването е водещ принцип при определяне на инвестиционните изисквания. Енергийните съоръжения в Западна България в по-голямата си част са стари и трябва да се подменят, за да се постигне сигурност и стабилност на електроснабдяването. Тревожен е фактът, че 84% от кабелните линии 110 kV са отпреди 21-30 години при експлоатационен срок 25 години. При въздушните линии средно напрежение 41% са над 30-годишни, при експлоатационен срок 30 години. Предвижда се важен акцент на инвестициите на ЧЕЗ през следващата ценова година да бъде обновяването на критичната инфраструктура в София. Критична инфраструктура са онези съоръжения и системи, чиято неизправност може да застраши здравето и сигурността на населението, околната среда, националното стопанство и държавните институции. Инвестициите в електроразпределителната мрежа на Западна България са от ключово значение за развитието на местната и националната икономика и привличането на чужди капитали. На обслужваната от ЧЕЗ територия се намират столицата на страната и някои от големите зимни курорти, важен фактор за туризма в България. Същевременно обемът инвестции, които се одобряват на ЧЕЗ, е пропорционално най-нисък в сравнение с другите две електроразпределителни компании. ЧЕЗ обслужва близо 40% от населението на страната и най-дългата електроразпределителна мрежа от над 60 хил. км. На компанията се признават годишни инвестиции от 53 лева на клиент, докато в Югоизточна България и Североизточна България сумите са съответно 75 лева и 65 лева на клиент. Предложението на ЧЕЗ отчита също необходимостта от продължаване на последователното решаване на проблема с изкупуване на съоръжения, изградени от трети страни. Поради системния недостиг на инвестиционни средства и строителния бум през последните години има забавяне при изкупуването на съоръженията за присъединяване, изградени от предприемачи. Към края на 2011 г. общата стойност на съоръженията, които трябва да бъдат изкупени, е 160 млн. лева. През настоящата ценова година ЧЕЗ получи одобрение от регулатора за целево инвестиране на 40 млн. лева в изкупувания. Към края на юни 2012 г. компанията ще е реализирала тази инвестиция, с която ще бъдат изкупени над 700 обекта. Под внимание е взето и увеличаването на оперативните разходи на ЧЕЗ вследствие тежките метеорологични условия. Само за първите два месеца на 2012 г. щетите по електроразпределителната мрежа надвишиха 2 млн. лева. От началото на годината компанията вложи над 1 млн. лева и мобилизира 450 аварийни екипа, за да възстанови електрозахранването. Заради обилните снеговалежи през първите месеци на годината без електричество в определени моменти бяха близо 450 000 клиенти на ЧЕЗ. В изпълнение на препоръките на ДКЕВР и за да се вмести в ограничения обем оперативни разходи през 2011 г, ЧЕЗ предприе стъпки в посока оптимизация на структурите и процесите на работа. Компанията ще продължи да търси възможности за повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Сериозен резерв има в оптимизацията на някои процеси, свързани с обслужването на клиентите и защитата от