Новини

Павлова: МРРБ е ключов партньор на общините

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е ключов партньор на общините и вратите на министерството са винаги отворени за всеки един от вас. ОПРР е програмата, в която основен бенефициент са общините, тъй като особено важно за общините е кандидатстването по европейските фондове. Това заяви  министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Устойчивото и интегрирано градско развитие, секторните политики от регионално значение, развитието на туризма и енергийната ефективност са основните приоритети по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Много важна е законодателната инициатива, свързана със Закона за устройство на територията. Това е един дългоочакван акт, особено предложението за разграничение на правомощията на централната и местната власт, свързани със строителния контрол – със Закона за водите, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, смята  Павлова. През 2012 г. фокусът на ОПРР има бюджет от 3 млрд. лв. и договорите, сключени до момента, са за 80% от тези средства  Програмата е насочен към реализация на вече одобрените проекти. Сега е важна реализацията на проектите и финансирането за подготовката за следващия програмен период, информира министър Павлова. Предстои да бъдат сключени и 28 проекта за превенция от наводнения на стойност 24 млн. лв. Имаме финансовите корекции на стойност 11 млн. лв. и 95% от тях са, заради проблеми с обществените поръчки, необходимо е да се коригират грешките по отношение на обществените поръчки при кандидатстването по ОПРР - каза още Лиляна Павлова.