Новини

Договаряме засилване на икономическото сътрудничество с Турция

Правителството одобри проекта на споразумение за икономическо сътрудничество между България и Турция. Документът ще допринесе за развитието на икономическите връзки между двете страни и в частност за активизиране на взаимноизгодно търговско, икономическо, техническо и технологическо партньорство. Документът създава правна рамка за засилване на обмена на икономическа, търговска и пазарна информация, улесняване на инвестиционните възможности, насърчаване и подпомагане на икономическите и инвестиционните проекти, засилване на ролята на малките и средните компании в рамките на двустранното икономическо сътрудничество и др. Търговско-икономическите отношения между България и Турция са традиционно добри. Южната ни съседка е сред водещите ни делови партньори, особено след присъединяването на България към Европейския съюз. Турция заема пето място в стокообмена на страната ни с чуждестранните търговски партньори за първите девет месеца на миналата година. Инвестиционната дейност също е много активна. Официалните данни нареждат Турция на 19-о място в листата на преките чуждестранни инвестиции в периода 1996-2010 г., чийто размер възлиза на 432,4 млн. евро.