Новини

Отвориха ценовите предложения за изработка на анализ „Ползи-разходи“

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по ЗОП с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘ТРАНСПОРТ’ Ценовите предложения са както следва:   1. Участник ДЗЗД „Инфратранс”:   a. За Обособена позиция № 1: 67 000 лв. без ДДС.   b. За Обособена позиция № 2: 57 000 лв. без ДДС.   c. За Обособена позиция № 3: 67 000 лв. без ДДС.   d. За Обособена позиция № 4: 20 000 лв. без ДДС.   e. За Обособена позиция № 5: 34 000 лв. без ДДС.   2. Участник „Бенчмарк груп” АД:   a. За Обособена позиция № 3: 122 799 лв. без ДДС.   b.За Обособена позиция № 4: 34 799 лв. без ДДС. 3. Участник „Проджект планинг енд мениджмънт” ООД: a. За Обособена позиция № 1: 52 320 лв. без ДДС. b. За Обособена позиция № 2: 52 320 лв. без ДДС. c. За Обособена позиция № 3: 100 320 лв. без ДДС. d. За Обособена позиция № 4: 26 320 лв. без ДДС. e. За Обособена позиция № 5: 26 320 лв. без ДДС. 4. Участник „УИГ България” ЕООД: a.За Обособена позиция № 3: 69 000 лв. без ДДС. b.За Обособена позиция № 4: 22 300 лв. без ДДС.   Дейностите по проекта са предвидени за финансиране по ОП „Транспорт“.