Новини

КСБ и институциите ще работят за по-ефективно усвояване на еврофондовете

Научените уроци досега – основа за надграждане в бъдеще Камарата на строителите в България, местните власти и държавните институции заедно ще търсят всички инструменти, които могат да ускорят процеса на усвояване на европейските фондове. Диалогът между трите страни ще се засили, за да може през следващия програмен период да се привлекат повече средства, общините да бъдат облагородени, а строителните фирми да имат възможност да се разгърнат. Това стана ясно на двудневен семинар в Правец, организиран от КСБ, в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), областните управители на район Югозападен и Регионалното сдружение на общини – „Център”. Вестник „Строител” бе съорганизатор и медиен партньор на форума. Темата беше „Проблеми при усвояване на европейските фондове и пътища за тяхното решаване”.   Сред участниците в семинара бяха председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, зам. – председателят Венелин Терзиев, председателят на ОП на КСБ София инж. Николай Станков, главният архитект на Столичната община Петър Диков и Аспарух Аспарухов, председател на Регионално сдружение на общини „Център”.   Дискусията бе открита от председателя на ОП на КСБ – София инж. Николай Станков. Той заяви: „Решихме да организираме този семинар, водени от идеята като обществена организация да помагаме за подобряване на важните процеси в нашата страна. Повечето от участниците имат опит в усвояването на еврофондовете и техните идеи могат да родят ползотворно сътрудничество между всички нас. Важно е да набележим слабите места и да утвърдим добрите практики, за да постигнем по-голям успех през следващия програмен период”.   Думата взе и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов: „Строителите разчитат много на проектите с европейско финансиране, защото това е почти единственият ресурс, който осигурява работа за нас. Организирахме семинара, за да се опитаме да бъдем полезни за всички. Това е първият от общо шест такива мероприятия, които ще се проведат в различните региони за планиране”, заяви той.   Зам. – председателят Венелин Терзиев също отчете важността на конференцията и изрази твърдата нагласа на КСБ да финансира подобни мероприятия, които носят полза и за бизнеса, и за държавата. „КСБ е мощна и авторитетна структура, която обединява големи, средни и малки дружества. Строителите обаче освен изпълнители са и инвеститори. Затова диалогът с местната власт е много важен за нас”, заяви той, Терзиев очерта три направления, в които КСБ може да бъде много полезна на общините. „На първо място са нашите законодателни инициативи. На второ място е нашата експертност и капацитет. И на трето място е вестник „Строител” – независима трибуна на общите ни проблеми”, обясни зам. – председателят на КСБ.   „Този тип семинари е една добра възможност за работа, където да обсъдим основните предизвикателства, които стоят пред нас при усвояването на европейските средства – министерства, общини и КСБ. В Бъдеще трябва  да избягваме грешките допускани досега. Три са основните теми, върху които ще се фокусираме. На първо място това е качеството на изготвянето на проектите, на второ – да спазваме изискванията за изпълнението и на трето- да работим усърдно върху следващия програмен период”, заяви Деница Николова, главен директор на дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ.   „На тази етап по ОП „Околна среда”  с КСБ и общините сме станали приятели.  Днес е важно да участвате на търговете за проектите и да усвоим средствата”, пък заяви Малина Крумова, директор на дирекция „Кохезионна политика за околна среда” към МОСВ. Според кмета на Божурище Аспарух Аспарухов е положително, че тези инициативи си организират по места.   Форумът уважиха членът на Изпълнителното бюро на КСБ инж. Николай Николов, както и областните председатели на Камарата в Пловдив - Пламен Иванов, Перник - Димитър Живков и Кюстендил - инж. Атанас Кирилов. Участие взе и зам.-председателят на Българската асоциация по водите и на ОП на КСБ - София инж. Благой Козарев.   Семинарът се състоя от четири дискусионни панела. Лектори в тях бяха Малина Крумова, директор дирекция „Кохезионна политика за околна среда” към МОСВ, Надя Данкинова, изп. директор на фонд ФЛАГ, Григор Стоянов от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” към МОСВ и Сийка Терзиева, която е ръководител стратегии и планиране в „БалБок Инженеринг”. Освен тях лекции изнесоха Виолетка Донева – началник отдел „Мониторинг” в МРРБ, колегата й в екоминистерството инж. Тодор Стоянов и други експерти.   През първия ден докладите засегнаха теми като „Подобряване, запазване и възстановяване на инженерната инфраструктура - приоритети, условия и финансиране” и „Развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци”.   Акцентът бе и върху подготовката, управлението и изпълнението на европероекти и провеждането на обществени поръчки по тях. Всичко за форума очаквайте в следващия брой на в. „Строител”.