Новини

В МОСВ постъпиха отчетите за ползване на минералните води

22 от общо 37 общини, на които миналата година бяха предоставени за безвъзмездно управление и ползване находища на минерална вода, изключително държавна собственост, представиха в МОСВ в определения срок /31 март т.г./ първия годишен отчет за ползването на минералните води. Общо 57 находища бяха предоставени с решение на министъра на околната среда и водите за ползване от общините за срок от 25 години при условие, че сами ще определят тарифите и ще събират таксите за водовземане, но ако в 5-годишен срок съответната община не е предприела действия за усвояване на ресурса, губи правото на ползване и находището се връща за управление в съответната Басейнова дирекция . Анализът на информацията от предоставените отчети показва, че през изтеклата година: • За 26 находища на територията на 19 общини са актуализирани експлоатационните ресурси на находището, което е условие за издаване на разрешително за водовземане и дава възможност за осъществяване на инвестиционни намерения. • Издадени са 3 разрешителни за водовземане – едно от кмета на община Разлог и две от кмета на община Гърмен, като с тях е предоставен ресурс от 0,843 литра в секунда при предоставен за всички 57 находища експлоатационен ресурс от 567,72 литра в секунда. • В процедура за издаване са още 32 разрешителни за водовземане. • Две общини (Бургас и Джебел) са стартирали процедури за определяне на санитарно-охранителни зони за три находища - „Бургаски минерални бани”, „Рудник” и „Джебел”. • Пет общини - Бургас, Гърмен, Кюстендил, Петрич и Разлог, са приели своя тарифа за таксите за правото на водовземане, които ще плащат бъдещите инвеститори. • Други пет общини уведомяват, че предстои възлагане на цялостно проучване на предоставените им находища, тъй като към момента нямат предвидени средства в бюджета. Анализът показва, че през изминалия първоначален период усилията на общините са били насочени предимно към предварителни процедурни и организационни дейности за осигуряване на действителната експлоатация на находищата. Според информацията в отчетите, общините са реално насърчени да се възползват от предоставената законова възможност за по-добро усвояване на природния ресурс в реализирането на визията си за развитие с различни бизнес и социални проекти. През 2012 г. МОСВ предостави още 11 находища на минерални води, изключително държавна собственост, по искане на 6 общини – Поморие, Стрелча, Несебър, Долна баня, Хисаря и Благоевград. До 31 март 2013 г. те също трябва да представят отчети как ги експлоатират.