Новини

Павлова ще представи в МС проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Утре, 12 април 2012г., в сградата на Министерски съвет, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще представи проект „Енергийно обновяване на българските домове”. В пресконференцията ще участват и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Деница Николова – ръководител на Управляващия орган на ОПРР, и Десислава Йорданова – директор на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ. Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ. Пресконференцията ще се проведе от 11.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет.