Новини

Николов преговаря за газовата инфраструктура в Черноморския регион

Замeстник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов участва в Белград в среща на министрите на енергетиката от страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Участниците приеха Декларация за развитие на газовата инфраструктура в Черноморския регион. „Изграждането на реверсивни газови връзки с между България и нейните съседки Румъния, Турция, Гърция и Сърбия, е от особено значение за енергийната сигурност в региона“, каза зам.-министър Николов.Целта е диверсификация на маршрутите, междусистемна свързаност и осъществяване на пренос на природен газ. Очаква се изграждането на газопровода между България и Сърбия да осигури първоначално възможност за доставка на 1.8 млрд. куб. м./годишно природен газ, с последващо увеличаване на обемите до 4.5 млрд. куб.м/год. Интерконекторната връзка между двете страни е част от регионалния газов пръстен, който се изгражда с активното участие на България“, допълни на срещата зам.-министър Валентин Николов. Важността на проекта беше подчертана и от сръбския министър на енергетиката Милутин Мръконич. Валентин Николов участва и в четиристранна среща с министрите на енергетиката на България, Сърбия,Армения и Азербайджан. По време на разговора Азербайджан потвърди ангажимента си да доставя газ за България и региона на Югоизточна Европа. Доставките могат да бъдат реализирани по два начина – чрез изграждане на газопровод през турска територия и оттам през България за Сърбия, или чрез доставка на компресиран природен газ през Черно море.