Новини

Шест министерства работят за по-доброто управление на водните ресурси

Шест министерства ще работят заедно за по-доброто управление на водните ресурси. Това предвижда предложената национална стратегия за управление и развитие на водния сектор. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова  очерта основните проблеми на водния сектор на отворена дискусия. Има големи разлики в цените в сектор ВиК в страната, като разликите ще се увеличават с бързи темпове, отбеляза като един от проблемите  министър Караджова. Като проблем тя посочи и силно амортизираната  инфраструктура, изградена преди 30-60 години, а голяма част от инфраструктурата, свързана с изискванията на Европейския съюз, не е изградена. Не е ясно каква част от водния сектор е с неизяснена собственост или без оператор за наблюдение на състоянието и поддръжката. Причина за това е, че поддръжката на водните съоръжения е задължение на собственика, като няма организация, която да се занимава с това. Предложената от Министерството на околната среда и водите стратегия предвижда поделяне на отговорностите във водния сектор между няколко министерства. В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще бъде концентрирано управлението на всички язовири за питейно-битови и хидроенергийни цели. Всички тези язовири ще бъдат включени в Национална хидрокомпания. За създаването на регистър на водната инфраструктура с информация за собственици и оператори на съоръжения, както и разработването на годишни и 5-годишни планове за управление и развитие, ще отговаря Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В сектор хидромелиорации се предлага обединение на трите държавни дружества в този сектор под управлението на Министерство на земеделието и храните. Държавната комисия за електро и водно регулиране ще определя цените във всички водни сектори, като при необходимост Министерството на труда и социалната политика създаде програма за водно подпомагане. Според министър Караджова за реализация на проекта е необходимо финансиране между 13 и 43 млрд. лв., като стратегията ще трябва да наложи политиката във водния сектор за период от 35 години.