Новини

ЕК събира мнения как да бъдат изграждани мрежи за бърз интернет с по-малко разходи

Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно Инициативата за намаляване на разходите за разгръщане на високо скоростни широколентови инфраструктури в Европа:https://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/434&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en. Високоскоростният достъп до интернет се определя като ключов фактор за конкурентоспособността на ЕС и за постигане на модерна и иновативна икономика. Последните проучвания показват, че 10% повишаване на проникването на широколентов достъп може да доведе до 1.5% увеличаване на БВП и 1.5% нарастване на производителността на труда в рамките на 5 години. Развитието на мрежи за бърз интернет е и сериозна възможност за създаване на нови работни места - около 2 млн. броя до 2020 г. На базата на обществените консултации ЕК ще предложи мерки за значително намаляване на разходите за разгръщане на широколентова инфраструктура. Крайният срок за предоставяне на становища на ЕК е 24 юли 2012 г. Предложенията се изпращат по пощата или чрез електронна поща на адрес: DG Information Society & Media Unit B3 Av. du Beaulieu 33, 1049 Brussels INFSO-CIVIL-WORKS@ec.europa.eu