Новини

Кети Маркова е номинацията на президента за Конституционния съд

Номинацията за съдия на президента Росен Плевнелиев за съдия в Конституционния съд е Кети Маркова, съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия, съобщиха от президентството. Държавният глава възнамерява, след завръщането си от САЩ, да издаде указ на назначаване на съдия Маркова, като изразява надежда кандидатурата й да получи общественото одобрение. Според държавния глава публични и прозрачни назначения са възможни, когато кандидатът се представи своевременно, когато открито се оповестят мотивите за неговия избор и се даде възможност на обществото да изрази мнение и то да бъде взето предвид. За да има България силни институции, отговорни пред гражданите си, е задължително процедурите по назначенията да се превърнат в нов модел за поемане на отговорност пред обществото. Конституцията изисква съдиите в Конституционния съд на Република България да са с високи професионални и нравствени качества. Кети Маркова е доказал се магистрат с 25-годишен стаж като съдия, преминал последователно през всички съдебни инстанции. През тези години е разглеждала и се е произнасяла по множество дела с висок обществен интерес, резултатът от които е публичен. Израз на професионалното признание на съдия Маркова е Почетният знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност през 2012 г. Кети Маркова е определена и за съдия със съществен принос в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост през 2008 г. Сред мотивите на държавния глава за тази номинация са професионалният опит, авторитетът, с който съдия Маркова се ползва сред колегите си, както и желанието на Кети Маркова да работи за върховенството на Конституцията, защита на основните права и свободи на гражданите и за утвърждаване на страната като модерна европейска правова държава.