Новини

Нов Закон за обществените поръчки до 3 месецаНов Закон за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде приет в рамките на 3 месеца, а административният капацитет на Агенцията по обществени поръчки (АОП) ще бъде увеличен с 20 бройки, това заяви министър-председателят Бойко Борисов на пресконференция в Министерския съвет (МС) за представяне на заключението на доклада на Европейската комисията (ЕК) до Европейския парламент и до Съвета на Европа относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи. Докладът отчита, че „в България се е появил силен устрем за реформи”, заяви Борисов и добави, че МС ще приеме спешно план за изпълнение на  препоръките на ЕК, който ще бъде представен идната седмица.

„Това, което бяхме поели като ангажимент, да върнем доверието на ЕК към България, е изпълнено. Приемаме изцяло всички забележки и препоръки, ние самите сме ги констатирали. Специализираните съдилища ще започнат да действат от 1 януари 2011 г. , за които вече е подсигурена сграда. ЕК трябва да знае, че България оценява положителните моменти и приема препоръките много амбициозно и само в рамките на месеци те ще бъдат отстранени”, обясни премиерът.  Според него докладът на ЕК е най-важният документ и най-обективната оценка.

„Много е важно тук да се знае, че в доклада се отчита високо това, че направихме разследванията на ОЛАФ да служат за доказателства в съда”, подчерта премиерът. Той посочи и негативните моменти в доклада, а именно, че прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки показва сериозна слабост. „Административните и съдебните органи не са в състояние да защитят по ефективен начин обществените поръчки, което се дължи на значителен брой слабости в самите структури и процедури. Капацитетът на административните власти да провеждат проверки е недостатъчен. Санкциите, които могат да бъдат постановени, не са достатъчно възпиращи по отношение на конфликта на интереси и корупцията”, заяви още министър-председателят.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков увери, че в бюджета за 2011 г. са предвидени средства за специализираните съдилища и за 20-те допълнителни щата в АОП. Всички законодателни промени, свързани с дейността на МВР и със съдебната реформа, ще бъдат приоритетно изпълнени, подчерта вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Според министъра на правосъдието Маргарита Попова в последните години се е върнало доверието към страната ни и това лъха от всички страни на доклада. Тя определи препоръките в него като препоръки подкрепа, защото всички инициативи, по които работят правителството и Министерството на правосъдието в частност, се извършват в партньорство със останалите страни - членки на ЕС.