Новини

Край с. Брестница на концесия ще бъдат добивани строителни материали

Правителството предостави на „Златна Панега цимент” АД 35-годишна концесия за добив на строителни материали от находище „Златна Панега”, участък „Изток”. Находището е с площ 142 783 кв. м и е разположено в землището на с. Брестница, община Ябланица. За 35-годишния период се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 5 250 000 лв., като половината от тях ще се превеждат по бюджета на община Ябланица. Предвидените инвестиции са над 465 000 лв.