Новини

Предоставени са пет разрешения за проучване на подземни богатства

Правителството одобри издаването на четири разрешения за проучване на възможностите за добив на строителни материали. За срок от една година „Хидрострой” АД, ЕТ „Маряни-Христо Савев”, „Пътстрой Бургас” ЕООД и „Строймат” ООД ще извършват проучвателни дейности в площите „Сухата скала” (община Суворово), „Нар” (община Струмяни), „Теменужките” (община Вълчи дол) и „Лозницата” (община Любимец). Инвестициите, които четирите дружества ще направят, са за над 183 хил. лв. В екомероприятия ще бъдат вложени повече от 16 600 лв. Разрешение за проучване на индустриални материали получи „Ватия холдинг” АД. Дружеството ще оперира 28 месеца в площта „Блян”, разположена на територията на общините Русе и Ветово. Стойността на предвидените геолого-проучвателни работи възлиза на над 3 млн. лв., а на мероприятията по опазване на околната среда – на над 612 хил. лв.