Новини

Общините Елхово, Каварна и Бяла получиха безвъзмездно имоти от държавата

Три общини – Елхово, Каварна и Бяла имат правото да управляват имоти – държавна собственост, които да използват за развитие на местни дейности. Това стана с решение на правителството. На община Елхово безвъзмездно беше прехвърлен бивш военен имот от 27 дка с една сграда, намиращ се в местността „Долен герен” край града. Предоставянето на имота ще позволи да се разшири дейността на общинската структура „Озеленяване” – теренът ще се използва за производство на разсад за посадъчен и цветен материал за паркове и градини. Община Каварна получи управлението на археологическия резерват „Яйлата”. Предоставените имоти се намират в землищата на селата Свети Никола и Камен бряг и ще позволя на общината да реализира проект за развитие на историческия и културен туризъм по ОП „Регионално развитие”. С друго решение правителството отне от МВР, поради отпаднала нужда, правото на управление върху фара и три едноетажни сгради до него в гр. Бяла, област Варна, и го предостави на община Бяла. Имотите са построени върху терен, прехвърлен на общината. На МВР пък беше предоставен 20-ият етаж от сградата на ул. „Джеймс Баучер” №51 в София. Имотът е с отпаднала необходимост за ДАНС, като и в момента част от него се ползва от една от дирекциите на МВР. Българската телеграфна агенция получи безвъзмездно за управление зала в Шумен за създаването на Информационен медиен център в града. Залата се намира в сграда на бул. „Славянски” №30 и е с площ 59 кв. м. Областният управител на Ямбол ще управлява част от сградния фонд на ГКПП „Лесово – Хамзабейли”, досега стопанисван от МВР – ГД „Гранична полиция”, реши още правителството. Към настоящия момент имотите не се използват от ведомството, а са необходими на областния управител за изпълнение на функциите му по граничния контрол. Кабинетът отчужди части от имоти – частна собственост, за изграждането на пътя Кърджали – Маказа и пътната връзка „Фотиново”. Те са част от Трансевропейския коридор №9, който свързва Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Отчуждените имоти се намират на територията на общините Момчилград, Кирково и Джебел, област Кърджали, а процедурата се финансира от АПИ. Решението на кабинета може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.