Новини

Елжбиета Биенковска: От политиката по сближаване печелят не само страните-бенефициенти, но и нетните платци в ЕС

„Държавите-бенефициенти в ЕС, включително България и Полша, както и нетните донори, са добър пример за ползите, които носи политиката по сближаване - не само за страните-бенефициенти, но и за цяла Европа“. Това заяви полският министър на регионалното развитие, отговорен и за управлението на средствата от ЕС в Полша – г-жа Елжбиета Биенковска. Полският министър на регионалното развитие, отговорен и за управлението на средствата от ЕС в Полша, беше на двудневно посещение в България В своята публична лекция днес министър Биенковска акцентира на факта, че от политиката по сближаване печелят не само страните-бенефициенти, но и нетните платци в ЕС. Тя защити позицията, че „не може да има повече Европа за по-малко пари” и не трябва да се допуска Кохезионната политика да се превръща в жертва на кризата. Министър Биенковска беше на двудневно работно посещение в страната по покана на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. В рамките на визитата си в България тя се срещна с министър-председателя Бойко Борисов. Двамата се обединиха в констатациите си, че Кохезионната политика е не само инструмент за намаляване на различията между държавите-членки на ЕС, но и един от най-силните инструменти за генериране на растеж в Европа. В рамките на работните срещи министрите Биенковска и Дончев споделиха общата си позиция в подкрепа на реформата в политиката по сближаване и подхода, ориентиран към резултатите. По думите им България и Полша имат добро сътрудничество в сферата на използване на средствата от ЕС и се подкрепят в своите становища относно дебата за бъдещето на Кохезионната политика.