Новини

Намаление на цената на жилищата спрямо м.г. с 2,6%

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2012 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. е 100.2 %, т.е. средното увеличение на пазарните цени на жилищата е 0.2% , съобщиха от НСИ. Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2012 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 97.4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.6%. През второто тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано увеличение на цените в 13 от областните градове, като по-значително е в Търговище - с 3.5%, Разград - с 3.4% и Велико Търново - с 3.1%. В Добрич няма промяна в цените на жилищата. Намаление на цените е регистрирано в 14 от областните градове. Средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2012 г. е 885.32 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София - 1 457.38 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 429.00 лв./кв. м и Бургас - 1 151.17 лв./кв. метър.   Фиг. 1. Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия         Методологични бележки Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища - апартаменти (изключват се новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища). Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.